Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FLEN DUNKERS KYRKA 1:1 - husnr 1, DUNKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Dunker 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DUNKERS KYRKA (akt.)

1250 - 1299

1250 - 1300

1809 - 1814

Södermanland
Flen
Södermanland
Dunker
Dunker-Lilla Malma församling
Strängnäs stift
Dunkers kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

År 1250 - 1299 Nybyggnad
År 1250 - 1299 Nybyggnad - Korparti
År 1250 - 1300 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes som en långsmal kyrkan med korsarmar

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1250 - 1300 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian tillkom i nordost

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1250 - 1300 Ändring - ombyggnad
Ett torn påbörjades i väster men blev aldrig färdigbyggt. Det blev istället ett vapenhus. I samband med detta togs en protal upp på södra sidan.

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1330 - 1549 Nybyggnad - Torn
Tornet färdigbyggdes ej, bottenvåningen användes fram till 1740 som vapenhus.
År 1350 - 1549 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 1600 Valvslagning
Kyrkan var troligen ursprungligen försedd med platt trävalv eller trätunnvalv invändigt. Senare slogs tegelvalv. Vilka vilade på pilastrar

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1642 - 1642 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster togs upp och gamla utvidgades

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1648 - 1648 Ändring - ombyggnad
En västgavel av sten uppfördes på det ofullbordade tornet

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1737 - 1740 Ändring - tillbyggnad
Långhuset vidgades och korskyrkan omvandlades till salkyrka
År 1737 - 1737 Ändring - ombyggnad
Valven, långhusets syd- och nordväggar och tvärskeppets västväggar revs, och nya murar uppfördes i linje med långhusets västgavel och tvärskeppens syd- och nordgavlar. Det befintliga koret anslöts till detta. Korets och tvärskeppens gavlar revs och ett mycket högt, valmat och spåntäckt tak restes över kyrkobyggnaden. Fönstren gjordes likformiga och tre nya ingångar togs upp i väster, söder och norr. Den gamla huvudingången i tornets södra fasad omändrades till fönster. Invändigt täcktes kyrkan av ett gipsat trätunnvalv. Det mesta av den fasta inredningen nytillverkades

Michael Franck (Hantverkare - Murare)

Sebastian Jacob (Byggmästare)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1740 - 1740 Ändring - påbyggnad
Torn
År 1740 - 1740 Ändring - påbyggnad
Tornet byggdes på till full höjd och avslutades med en tornhuv

Olof Malmström (Byggmästare)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1746 - 1746 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen tillverkades. Brann upp i eldsvådan

Johan Ullberg d y (Konstnär - Bildhuggare)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1765 - 1765 Fast inredning - läktare
En läktare byggdes i väster

Jonas Bergman (Hantverkare - Snickare)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1775 - 1775 Fast inredning - orgel
Kyrkan får sin första orgel. Den förstördes i branden.

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1809 - 1809 Brand - delvis förstörd
Kyrkan eldhärjades. Taket rasade in. Några ljuskronor och ljusstakar lyckades räddas. I övrigt blir all inredning förstörd. Sakristian nåddes inte av elden varför nattvardskärlen mm räddades.
År 1809 - 1814 Fast inredning - Altarpredikstol
En ny kombinerad altaranordning och predikstol tillverkades.

Henrik Måsbeck (Arkitekt)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1809 - 1814 Nybyggnad
Kyrkan återuppfördes. En hög gavel murades upp på koret i öster och ett nytt tak uppfördes. Långhusets nordportal murades igen.

E Flodman (Byggmästare)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1809 - 1814 Ändring - påbyggnad
Tornet förhöjdes och försågs med en tidstypisk huv med lanternin

E Flodman (Byggmästare)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1809 - Okänt Brand
Kyrkan eldhärjades. Taket rasade in. Några ljuskronor och ljusstakar lyckades räddas. I övrigt blir all inredning förstörd. Sakristian nåddes inte av elden varför nattvardskärlen mm räddades.

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1811 - 1811 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjöts

Gerhard Horner (Klockgjutare)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1814 - 1814 Fast inredning - bänkinredning

Henrik Måsbeck (Arkitekt)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1823 - 1823 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjöts

Gerhard Horner (Klockgjutare)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1860 - 1860 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering

Thor Medelplan (Arkitekt)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1860 - 1860 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats

Thor Medelplan (Arkitekt)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1860 - 1860 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol

Thor Medelplan (Arkitekt)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1860 - 1860 Fast inredning - läktare
Ny orgelläktare tillkom

Thor Medelplan (Arkitekt)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1860 - 1860 Ändring
Långhusets sydportal murades igen

Thor Medelplan (Arkitekt)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1860 - 1860 Fast inredning - orgel
Ett orgelpositiv anskaffades

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1912 - 1912 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Väggar och valv försågs med pilastrar och listverk. Nytt golv. Västportalen ändrades.

Agi Lindegren (Arkitekt)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1912 - 1912 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning

Agi Lindegren (Arkitekt)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1912 - 1912 Teknisk installation - värme
Ny centraluppvärmning

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1912 - 1912 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv

Agi Lindegren (Arkitekt)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1928 - 1928 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgades mot norr
År 1930 - 1930 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om med 14 stämmor

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1938 - 1938 Teknisk installation - värme
Ny elektrisk uppvärmning

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1943 (Publikation)

År 1956 - 1956 Konservatorsarbeten
Altartavlan konserverades

Hjalmar Gustavsson (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1970 - 1970 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Inga nämnvärda ändringar gjordes

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1974 - 1974 Fast inredning - orgel
Orgeln omdisponerades och utökades

Walter Thür Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1976 - 1976 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)

År 1984 - 1984 Fast inredning - bänkinredning
Två bänkrader tas bort under läktaren

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1985 - 1985 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt vindfång i vapenhuset

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1985 - 1985 Underhåll - exteriör
Tornet plåt täckes om. Nya hängrännor

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1986 - 1986 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny toalett i sakristian

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1995 - 1995 Fast inredning - bänkinredning
Främre kyrkbänk tas bort

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2000 - 2000 Teknisk installation - el
Ny elanläggning

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2000 - 2000 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2006 - 2006 Teknisk installation - larm
Inbrottslarm installeras

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2006 - 2006 Fast inredning - läktare
Orgellläktarens trappa byggs till

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2006 - 2006 Ändring - restaurering, interiör
Inre renovering av vapenhuset. Fogar lagas i tornets trappa.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)