Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKELLEFTEÅ BJURLIDEN 1:416 - husnr 1, BOLIDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bolidenskyrka altare.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOLIDENS KYRKA (akt.), BOLIDENS KYRKA (akt.)

1959 - 1960

1960 - 1960

Västerbotten
Skellefteå
Västerbotten
Skellefteå socken
Jörn-Bolidens församling
Luleå stift
Södra Parkvägen 8

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2010

Kyrkan är uppförd åren 19591960, efter ritningar av arkitekt Peter Celsing, Stockholm. Celsing, som är en av den svenska modernismens största namn, hade vid den tiden gjort sig känd som en skicklig kyrkoarkitekt som var lyhörd för beställarens önskemål. Och bestämda önskemål hade kyrkobyggnadskommittén i Boliden. De ville inte att den nya kyrkan skulle avvika för mycket från vedertagen kyrkotyp utan få en traditionell utformning. Celsing fick revidera sina ritningar flera gånger innan man var överens om det femte förslaget.

År 1959 - 1960 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes i spritputsat tegel efter ritningar från 1958 av arkitekt Peter Celsing, Stockholm. Yttertak av koppar. Innertak av träpanel. Slätputsade innerväggar. Läktaren placerad ovanför vapenhus, stolförråd och brudkammare i nordväst. Fristående klockstapel av trä, ritad av Celsing. Orgel från Åkerman & Lund. Orgelläktare samt delar av predikstol och bänkar i naturfärgat trä. Bänkdörrar målade i bränd järnfärg. Takbelysningen symboliserande guldet, något som gjort Boliden känt över världen. Dopfunt av Gotlands ”marmor” och altarskiva av Västgöta ”marmor”. Golvet gjort av klinkers (rödbruna tegelplattor) från Skåne. Klockstapelns former liknar en gruvlave, vilket ej tycks ha varit medvetet av Celsing. Kyrktomten och kyrkklockorna skänkt av Boliden Gruv AB. *Kormålning (muralmålning i al secco teknik) av konstnären Per Andersson, Vällingby. Figurmålningar med det vita lammet med korsfanan i fonden (händelserna bygger på den 148 psalmen i psaltaren) *Det gamla kapellet planerades att ombyggas och användas som församlingshem (rivet).

Peter Celsing (Arkitekt)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1960 - 1960 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Evert Lindqvist (Byggmästare)

Peter Celsing (Arkitekt)

År 1960 - 1960 Nybyggnad - Sakristia

Evert Lindqvist (Byggmästare)

Peter Celsing (Arkitekt)

År 1960 - 1960 Nybyggnad - Korparti

Evert Lindqvist (Byggmästare)

Peter Celsing (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Ändring
*Bolidens församling bildad den 1 januari, efter utbrytning från Skellefteå landsförsamling och kyrkan fick status som församlingskyrka. *Akustikproblem uppmärksammat. Konsult skulle anlitas. Akustikputs (asbestputs) föreslogs, men bedömdes av Byggnadsstyrelsen som otillräckligt att bota problemen. 200 kvadratmeter säckväv uppsatt på gavelväggen och läktaren som provisorium. *Enkeldörren stoppade ej den norrländska kylan. En dubbeldörr insatt med samma utseende.
År 1966 - 1966 Ändring
Den dåliga akustiken avhjälpt med 16 bänkhögtalare.
År 1985 - 1985 Ändring - restaurering
Restaurering Förslag av Olle Forsgren, Skellefteå (FFNS-arkitekter). *Reparation av yttertaket. Församlingen mottog ett bidrag på 125000 från Boliden Mineral AB för kopparplåtar. *Sänkning av innertaket med 50 cm för isolering (30 cm isolering). *Fönsterna utbytta mot fyrglasfönster för att få lägre energiförbrukning. *Innerväggarna vitkalkades, utom korväggen som rengjordes med vitt bröd p g a att färgen kunde rinna ner och förstöra målningarna. *Skärm med akustikpanel i kombination med ny kapphylla i bakre delen av kyrkan. *Halogenlampor uppsatta på befintliga ljuskronor. *Flyttning av dörren mellan vapenhuset och brudkammaren ett steg för att möjliggöra omdisponering för städ och handikapptoalett. *Predikstolen flyttad till främre södra hörnet, vilket RAÄ motsattes sig. Dessutom borttogs tre bänkar längst fram på norra sidan och en s k ”lillkyrka” skapades. Denna yta tänktes användas för konfirmation, vigslar samt om en kororgel skulle anskaffas i framtiden. *Predikstolen kompletterad med ljudtak. *Dynor till bänkarna. *Repetitionsrummet för kören tilläggsisolerat och försett med panel som förbättrade akustiken. *Handikapptoalett installerad. *Förbättring av städutrymmet. *Stämning av kyrkoorgeln (Jan Börjesson, Stockholm och Rune Rönnqvist, Piteå). Enligt förslag av arkitekt Per Tobé från 1982, planerades boasering av väggarna upp till fönsterna för isolerande verkan och akustik förbättring. Det stora fönstret i söder ansågs orsaka stora energiförluster (RAÄ förordade en utredning om möjligheten att i fönsternischen utanför befintligt fönster montera ett extra fönster med spröjsning motsvarande det befintliga). ATA.

Olle Forsgren (Arkitekt)