Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UMEÅ NORRBYN 4:1 - husnr 4, SNÖANS FISKEKAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Snöans kapell altare.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SNÖANS KAPELL (akt.), SNÖANS FISKEKAPELL (akt.)

1770 - 1799

1790 - 1810

Västerbotten
Umeå
Västerbotten
Hörnefors
Hörnefors församling
Luleå stift
Snöanskärgården 292

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2011

Kapellet är en enkel timrad byggnad, sannolikt uppförd under sent 1700-tal av fiske-bönder från den närmaste kusttrakten.Exteriört har kapellet genomgått en del ändringar sedan byggnadstiden. En bräda med ett runt urtag över entrén i vindfånget tyder på att kapellet ursprungligen haft en flaggstång mot västra gaveln. Detta styrks av en teckning av Johan Eriksson från 1910, som visar att kapellet då både hade flaggstång och kors på nocken. Vindfånget, som troligen tillkom under tidigt 1800-tal, har inskriptioner från 1819 och framåt. År 1923 lades ett spåntak och kapellet fick nya fönsterrutor.

En större renovering genomfördes 193...

Läs mer i eget fönster

År 1770 - 1799 Nybyggnad
Kapellet är en enkel timrad byggnad, sannolikt uppförd under sent 1700-tal
År 1790 - 1810 Nybyggnad
År 1923 - 1923 Underhåll
År 1923 lades ett spåntak och kapellet fick nya fönsterrutor.
År 1934 - 1934 Ändring - ombyggnad, exteriör
En större renovering genomfördes 1934, när spåntaket byttes mot masoniteplattor, fasaderna fick ny panel (delar av den är kvar, särskilt på norra fasaden) och nya fönsterfoder.
År 1965 - 1965 Ändring - ombyggnad, yttertak
Masonitetaket byttes ut mot impregnerade bräder i två lager 1965.
År 1990 - 1990 Underhåll
Underhållsarbeten skedde 1990, efter förslag av Rolf Sixtensson.

Rolf Sixtensson (Obestämd yrkestillhörighet)

År 2009 - 2009 Arkitekturbunden utsmyckning
År 2009 nytillverkades takkorsen.