Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅRJÄNG TÖCKSMARKS STOM 9:1 - husnr 1, TÖCKSMARKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 214:1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÖCKSMARKS KYRKA (akt.)

1819 - 1819

1819 - 1821

Värmland
Årjäng
Värmland
Töcksmark
Töcksmarks församling
Karlstads stift
Sveavägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2002:
I Töcksmark fanns en kyrka redan på medeltiden. Hur denna kyrka såg ut är inte helt klarlagt, men troligen var det en träkyrka med i stort sett samma format och läge som den befintliga kyrkan. I 1717 års visitationsprotikoll kan man utläsa att den då befintliga kyrkan var en enkel långhuskyrka med av trä, utvändigt beklädd med spån och tjärstruken. Fyra fönster fanns på var sida, de satt realtivt högt upp och var rundbågade. Tornet var högt och spetsigt med "en järnspiar och krans". En klocka fanns. Invändigt fanns "17 manfolksbänkar och 14 qvinnfolksbänkar". År 1717 uppges också altartavlan va...

Läs mer i eget fönster

År 1819 - 1819 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar och torn
År 1819 - 1821 Nybyggnad
År 1819 - 1819 Nybyggnad - Korparti
År 1819 - 1819 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1819 - 1819 Nybyggnad - Torn
Värmekaminer sattes in.
År 1820 - 1823 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsens nedre del kompletterades i samband med att den flyttades till den nu befintliga kyrkan.

Olof Persson (Konstnär - Bildhuggare)

År 1823 - 1823 Invigning
Kyrkan invigdes sommaren 1823. Talade gjorde bland andra kontraktsprosten Lidén.
År 1826 - 1826 Fast inredning - altaruppsats
Altartavlan målades om av målaren Törnros i Arvika
År 1835 - 1835 Underhåll - exteriör
Panelen, som tidigare varit rödmålad, gjordes om om målades ljust gul.
År 1850 - 1850 Ändring - ombyggnad, golv
Golvet lades in.
År 1850 - 1860 Ändring - ombyggnad, yttertak
Taket lades med skiffer.
År 1859 - 1859 Fast inredning - predikstol
Predikstolen skall enligt uppgift vara tillverkad av Anders Anderson, Stenbyn.

Tidningsartikel i Nya Wermlandstidningen, 25/7 1925. (Arkiv)

År 1859 - 1895 Underhåll - exteriör
Panelen målades vit och fönstren byttes till bågar med sex rutor.
År 1869 - 1869 Teknisk installation - värme
År 1869 - 1869 Ändring - ombyggnad, fönster
Rektangulära, ganska lågt sittande, fönster med sex rutor sattes in.
År 1870 - 1880 Ändring - ombyggnad, interiör
Papp spändes på väggar och i tak. Pappen målades vit.
År 1880 - 1890 Nybyggnad - Sakristia
Den första sakristian revs och en ny uppfördes på samma plats.
År 1924 - 1925 Ändring - ombyggnad, interiör
Den vita pappen som klätt väggar och tak togs bort. Målningarna under pappen konserverades och bättrades. Två rektangulära fönster i koret sattes igen och övriga fönster byttes till rundbågiga. Fönstren placerades något högre än tidigare och försågs med mindre rutor. Bänkarna byggdes om.

Bror Almqvist (Arkitekt)

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1925 - 1925 Specifika inventarier - tornur
Ett tornur monterades i kyrktornet
År 1947 - 1947 Fast inredning - orgel
En kyrkorgel införskaffades och placerades på den västra läktaren. Ritning till fasaden utfördes av H Lindegren. Den gamla fristående kyrkorgeln såldes.

Harald Lindegren (Orgelbyggare)

År 1954 - 1954 Teknisk installation - värme
Elektrisk värmeinstallation.

Malmbergs elektriska, Kristinehamn (Entreprenör)

År 1981 - 1982 Konservatorsarbeten
Äldre inventarier och dekormåleri på väggar och tak konserverades och bättringsmålades delvis.

Jörgen Lindbergh (Konservator)

Urban Ullenius (Konservator)

År 1981 - 1982 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1981 - 1981 Nybyggnad - Sakristia
Ersatte en äldre sakristia byggd på 1880-talet.

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1981 - 1982 Ändring - restaurering, interiör
Ny färgsättning av kyrkorummet. Korgolvet sänktes. Trappan till läktaren gjordes om liksom nya trappor till sidoläktarna.

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1981 - 1982 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem med bl a bänkvärme installerades.
År 1987 - 1987 Underhåll - takomläggning
Skiffertaket plockades ner, tvättades och lades på nytt undertak av spontande brädor med papp.
År 1996 - 1996 Underhåll - exteriör
Fasaderna underhölls genom byte av rötskadad panel och ommålning av fasader, fönster, portar, dörrar och plåtbeslag mm.
År 2008 - 2008 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering.

Nordmarkens Bygg AB (Entreprenör)

PE Lindströms Måleri AB (Hantverkare)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2009 - 2010 Teknisk installation - värme
Installation av fjärrvärme och fläktkonvektorer.

Värmlands Museum (Antikvarie)