Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅRJÄNG FÅGELVIKS STOM 1:34 - husnr 1, VÄSTRA FÅGELVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 200.14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTRA FÅGELVIKS KYRKA (akt.)

1856 - 1859

1856 - 1859

Värmland
Årjäng
Värmland
Västra Fågelvik
Västra Fågelviks församling
Karlstads stift
Västra Fågelviks kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering från inventering 2002:
Kyrkans byggnadshistoria innefattar två större interiöra renoveringsarbeten vilka inneburit förändringar. Vad gäller exteriören har däremot enbart arbeten av underhållskaraktär utförts. År 1898 upprättades ett program till restaurering av kyrkan av arkitekt Bror Almquist, Stockholm. Detta program genomfördes dock aldrig och under åren 1942-1950 gjordes fler utredningar bland annat med syfte att bygga in rum under läktaren då kyrkan upplevdes som "onödigt stor" och då man ville hindra det "besvärliga" ljuset i koret. Först år 1958 startade egentliga renoverings- och ombyggnadsarbeten, nu efter ett...

Läs mer i eget fönster

År 1856 - 1859 Nybyggnad
Långhus, kor, sakristia och torn. Sten och tegel i väggarna. Stenen togs från mindre brott längs sjöstränderna.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

David Sundbaum (Konservator)

Jörgen Lindbergh (Konservator)

Pettersson (Byggmästare)

Värmlands Museums topografiska arkiv; Västra Fågelviks kyrka. ATA Stockholm; Västra Fågelviks kyrka. (Arkiv)

År 1856 - 1859 Nybyggnad
År 1856 - 1859 Nybyggnad - Korparti

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1856 - 1859 Nybyggnad - Sakristia

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1856 - 1859 Nybyggnad - Torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1859 - 1859 Fast inredning - altarring
År 1859 - 1859 Fast inredning - altaruppsats
År 1904 - 1904 Underhåll
År 1943 - 1943 Teknisk installation - el
År 1953 - 1953 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på gamla altartavlan, predikstolen och träkrucifix.
År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, interiör
Genomgripande renovering med bl a nytt golv, borttagande av fyra bänkar under läktaren samt genomförande av passage utefter väggarna för bekvämare in- och utpassering i kyrkbänkarna. Korbänkar tas bort. Dopfunten får en ny placering. Ommålning. Elinstallation.

Carl Hampus Bergman (Arkitekt)

År 1958 - 1958 Ändring - restaurering, exteriör
Fasaderna restaureras.

Carl Hampus Bergman (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Fast inredning - orgel
Orgel tillkommer, placeras på läktaren.
År 1971 - 1971 Ändring
Piano tillkommer i koret.
År 1971 - 1971 Teknisk installation - högtalaranläggning
Högtalaranläggning och mikrofoner tillkommer.
År 1975 - 1979 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertaket. Näverunderlag ersattes med papp.
År 1977 - 1977 Fast inredning - altare
Ett dopaltare tillkommer. Av svart sten, häll med tre ben symboliserande treenigheten. Guldtext och symboler som dekor.
År 1980 - 1980 Ändring
Lösa dynor tillkommer i bänkarna. Blå. 26 st.
År 1986 - 1986 Underhåll - målningsarbete
Fönstren ommålas.
År 1989 - 1989 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ny högtalaranläggning.
År 1990 - 1990 Underhåll - takomläggning
Tornets koppartak omläggs.
År 1990 - 1990 Ändring - restaurering, exteriör
Tornets utvändiga putsytor avfärgas.
År 1994 - 1994 Ändring - restaurering, interiör
Putslagning och avfärgning av väggar i kyrkorum, sakristia och vapenhus. Nytt golv av trä i kyrkorum pga röta, skiffergolv i vapenhus och marmor i läktarinbyggnader. Korgolvet förses med ett trappsteg utmed hela korpartiet. Anordnande av utrymmen för väntrum, toalett, förråd och textilrum under läktare. Om- och nymålning av alla invändiga väggytor samt tak, dörrar och fönster. Taket var innan ommålningen grönt. Ommålning av inredning. Gelbjuteriarbeten. Byte av installationer för el, värme-, ljus- och ljudanläggning. Nya snickerier till sakristian. Kyrkvärdsbänkar i koret tas bort.
År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Konservering av prediskstol med baldakin, altarbarriär, tavla på östväggen, äldre predikstol, del av äldre altartavla och krucifix.
År 1994 - 1994 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändigt putslagningar och avfärgning av alla ytterväggar. Översyn och lagning samt målning fönster och portar. Översyn, justering av tornluckor. Vatten- och avloppsarbeten. Handikappsramp byggs vid den västra ingången. Brandlarm installeras.

Puts & tegel AB, Örebro (Entreprenör)

År 1995 - 1995 Ändring
Svart flygel placeras i koret.
År 1995 - 1995 Ändring
Rosaröda mittgångsmattor och en psalmboksvagn inköps.
År 1995 - 1995 Teknisk installation - el
Spotlights placeras efter takfoten i koret samt på sidorna på läktaren.
År 2008 - 2009 Underhåll
In- och utvändig renovering (bla. fasadrenovering, omförgyllning kors, åtgärda rötskador, ommålning av vapenhusets innertak, avfärgning av väggar på orgelläktaren).

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2010 - 2010 Teknisk installation - värme
Installation luftvärmepump.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2012 - 2012 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Yttre ommålning av fönster samt ommålning av dörr till sakristia.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

PE Lindström Måleri AB (Entreprenör)