Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÄFFLE KYRKAN 1 - husnr 1A, SÄFFLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 151:8

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÄFFLE KYRKA (akt.)

1965 - 1965

1965 - Okänt

Värmland
Säffle
Värmland
By
Säffle församling
Karlstads stift
Billerudsgatan 17

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2002:
Kyrkan uppfördes 1965 efter ritningar av arkitekt Gunnar Bornö. Byggnaden innehåller förutom kyrkorum också församlingshem, pastorsexpedition och lokaler för barn- och ungdomsverksamhet mm. Fastigheten är uppförd på grundmurar av betong med väggar av rött tegel från Höganäs. Taket var tidigare täkt med kopparplåt, men är sedan några år lagt med papp. 1984 kompletterades anläggningen med ett fristående kyrktorn.
Under 1988-89 genomfördes vissa förändringar i kyrkorummet där de naturfärgade bänkarna delvis inmålades i rött. Bänkdynor och mittgångsmatta anskaffades liksom ny belysning över altaret. I...

Läs mer i eget fönster

År 1965 - 1965 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Gunnar Bornö (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Fast inredning - glasmålning

Sven, X:et Erixon (Konstnär)

År 1965 - 1965 Nybyggnad - Korparti

Gunnar Bornö (Arkitekt)

År 1965 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1965 - 1965 Specifika inventarier - altartavla

Sven Lundqvist (Konstnär)

År 1965 - 1965 Nybyggnad - Sakristia

Gunnar Bornö (Arkitekt)

År 1976 - 1976 Fast inredning - orgel
Installation av orgel tillsammans med arkitekt G Bornö.

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

År 1988 - 1989 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny färgsättning av bänkar där gavlarna målades i en röd färg. Ny gångmatta och nya sittdynor som färgmässigt är samstämd med bänkarnas röda färg. Över altaret monterades en belysning av mässing. Ett votivskepp flyttades från den tidigare platsen ovanför ingångsdörren till en plats vänster om altaret. Vid trappstegen upp till altaret har en ledsång i mässing monterats. En handikappadanpassad toalett inrymdes i anslutning till kapprummet. Förändringarna är tillkomna efter förslag från arkitektkontoret SKANARK AB i Karlstad.

Skanark Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 2009 - 2010 Underhåll - exteriör
Takarbeten och förbättrad invändig takvattenavrinning.

Säffle anläggningsarbeten (Hantverkare)

Säffle Byggplåt (Hantverkare)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2013 - 2013 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Byggnation av entré med utvändig handikappanpassad hiss, carport med förråd samt tillfartsramp.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

SE Bygg i Värmland AB (Entreprenör)