Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EDA KÖLA KLOCKARGÅRD 1:1 - husnr 2, KÖLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 246:1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÖLA KYRKA (akt.)

1700 - 1701

1700 - 1701

Värmland
Eda
Värmland
Köla
Köla församling
Karlstads stift
Köla kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventeringen 2002:
I Köla kyrka finns en dopfunt från 1200-talet, vilket kan tyda på att socknens första kyrka byggdes under detta sekel. Troligen har ytterligare minst en träkyrka avlöst denna. 1600-talskyrkan dömdes ut redan efter mycket kort tid och 1699 beslutades det att en stenkyrka istället skulle uppföras. I samband med beslutet bestämdes också att varje helt hemman skulle köra bidra med 300 lass sten under vintern.

Den rektangulära kyrkan i sten började byggas 1699 och invigdes 1702. Ett vapenhus i väster revs senare och ersattes 1784 av det nuvarande tornet uppfört av byggmästaren J G Reincke. En renove...

Läs mer i eget fönster

År 1700 - 1701 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1700 - 1701 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

L Ersson (Byggmästare)

År 1700 - 1701 Nybyggnad - Korparti

L Ersson (Byggmästare)

År 1700 - 1701 Nybyggnad - Sakristia

L Ersson (Byggmästare)

År 1703 - 1705 Fast inredning - altaruppsats

Nils Falk (Konstnär - Bildhuggare)

År 1710 - 1730 Fast inredning - predikstol

Olof Bruse (Konstnär - Bildhuggare)

År 1784 - 1784 Nybyggnad - Torn

Johan Georg Reincke (Byggmästare)

År 1813 - 1813 Ändring - påbyggnad
Kyrkobyggnaden påbyggdes med tre stockvarv av timmer.
År 1931 - 1931 Underhåll - takomläggning
Skiffertaket lades om vard´vid man återfann bemålade brädor.
År 1931 - 1931 Teknisk installation - värme
Värmeanläggning med varmluft installerades från Ebbes bruk.
År 1931 - 1932 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkan renoverades interiört 1931-32 efter program av arkitekten Bror Almquist. Målsättningen var att efter 1800-talets förändringar åter framhäva interiörens 1700-tals karaktär. Vid arbetena påträffades en gravkammare under kyrkgolvet. Kamrarna innehöll flera välbevarade kistor med balsamerade kroppar. Man påträffade också gravar från 1300-talet med välbevarade kistor. Vid omläggningen av yttertaket påträffades bemålade plankor vilka kom att anordnas vid dopfunten. Golvet lades om .

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Underhåll - omputsning
Väggarna har såväl ut- som invändigt putsats om och vitkalkats.
År 1933 - 1934 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna gjordes om men man behöll de gamla dörrarna.
År 1934 - 1934 Fast inredning - glasmålning
Fönstren är tillverkade av Hugo Shultz, Kristinehamn, efter förlaga av A Byberg.
År 1934 - 1934 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Läktarbröstningen försågs med målningar av Tor Hörlin.

Tor Hörlin (Konstnär)

År 1934 - 1934 Konservatorsarbeten
Hörlin tog fram den ursprungliga polykromin på altaruppsats och predikstol. Han lämnade också anvisningar för färgsättningen av kyrkorummet.

Tor Hörlin (Konstnär)

År 1944 - 1944 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning 1944 installerades
År 1959 - 1960 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om så att organisten sitter med ryggen mot kyrksalen. Ritning fr 1959.
År 1963 - 1963 Fast inredning - orgel, orgelverk
År 1966 - 1966 Teknisk installation - värme
Elektriskt uppvärmningssystem installerades och takisoleringen förbättrades med mineralull 1966.
År 1971 - 1971 Underhåll - interiör
Väggar och tak måldes. Två nya bänkar monterades. Värmesystemet byttesfrån varmlufts system till bänkvärme.
År 1971 - 1971 Underhåll - takomläggning
Skiffertaket lades om.
År 1971 - 1971 Konservatorsarbeten
Förstärkning av ena långhusväggen med hjälp av järnbalkar i väggar och tak. Kyrkan omputsades och lanterninen lagades samt försågs delvis med ny koppar.

Olle Hellström (Konservator)

År 1971 - 1971 Underhåll - exteriör
Förstärking av södra långhusväggen med hjälp av järnbalkar i väggar och tak. Lanterninen byggdes ny på grund av röta, samt försågs delvis med ny koppar. Kyrkan omputsades.
År 2000 - 2001 Underhåll
Renovering av Köla kyrka.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2007 - 2008 Specifika inventarier - textilskåp
Inrättande av textilförråd.
År 2007 - 2007 Konservatorsarbeten
Konservering av bl a altaruppsats, predikstol, orgelläktare och skulptur.

Ullenius Ateljeer AB (Konservator)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2008 - 2009 Ändring - ombyggnad, interiör
Ändrad utformning av läktarunderbyggnaden.

ByggCompaniet (Entreprenör)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2009 - 2009 Konservatorsarbeten
Textilkonservering/rengöring på mässhake.

Ingeborg Skaar Textilvård (Konservator)

År 2012 - 2012 Konservatorsarbeten
Konservering mässhakar.

Handarbetets Vänner Licium (Konservator)

År 2012 - 2012 Teknisk installation
Installation av förbättrad nödbelysning.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

NEA Installation AB (Entreprenör)

År 2016 - 2016 Underhåll - fönster
Renovering, målning fönster.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Sunne Måleri och Reklam (Hantverkare)

År 2016 - 2016 Underhåll - takomläggning
Skiffertaksomläggning - torn och långhus

Byggkompaniet i Sunne AB (Firma)

Sunne Måleri och Reklam (Hantverkare - Målare)

Takskifferspecialisten i Grythyttan AB (Entreprenör)