Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ARVIKA GRYTTERUD 2:2 - husnr 2, MANGSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 335.4

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MANGSKOGS KYRKA (akt.)

1807 - 1813

1807 - 1813

Värmland
Arvika
Värmland
Mangskog
Mangskogs församling
Karlstads stift
Grytterud 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2003
Ritning till Mangskogs kapellkyrka utfördes av arkitekten H Måsbäck och stadfästes av konungen 1805. Kyrkan var färdig år 1813, och invigning skedde tre år senare. Altaruppsatsen från 1757 av bildhuggaren Isac Schullström flyttades enligt uppgift från den gamla kyrkan och ändrades i samband med detta till en altarpredikstol. Men i en inventarieförteckning från 1830 anges att: "Kyrkan uppförd av sten åren 1812 och 1813 uti moderne stil, samt försedd utvändigt med kalk rappning, invändigt är kyrkan i taket med hvit vattenfärg, samt till stolar, dörrar och läktare anstruken med blå oljefärg. Prediksto...

Läs mer i eget fönster

År 1757 - 1757 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen tillverkades för den gamla kyrkan och flyttades till den nya kyrkan.

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1807 - 1813 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Henrik Måsbeck (Arkitekt)

År 1807 - 1813 Nybyggnad - Torn

Henrik Måsbeck (Arkitekt)

År 1807 - 1813 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1807 - 1813 Nybyggnad - Korparti

Bror Almquist (Arkitekt)

Henrik Måsbeck (Arkitekt)

År 1807 - 1813 Nybyggnad - Sakristia

Henrik Måsbeck (Arkitekt)

År 1816 - 1816 Invigning
År 1915 - 1916 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna gjordes om, de kortades så att sidogångar bildades, de höjdes och gavlarna byggdes om.

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1915 - 1916 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen förändrades. Tidigare fanns ovanför altartavlan en predikstol med ingång från sakristian. Denna togs bort och istället placerades en ny predikstol vid norra korväggen. Dörrarna på var sida om altaruppsatsen försågs med nummertavlor ovanför.

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1915 - 1915 Fast inredning - predikstol
En ny predikstol tillverkades.

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1915 - 1916 Ändring - ombyggnad
En kamin flyttades från norra långhusväggen. Dörren i söder sattes igen och kaminen placerades är istället.

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1915 - 1916 Fast inredning - orgel
En enpiporgel inköptes. Ritning på fasad eventuellt avBror Almqvist.
År 1915 - 1916 Ändring - ombyggnad, interiör
År 1928 - 1928 Teknisk installation - värme
En ny eldningskamin inköptes.
År 1934 - 1934 Teknisk installation - värme
Värmeanläggning emd lågtrycksvärme, radiatorer flyttades. Arbetet utfördes av Arvika Metallfabrik, målningsarbete av målarmästare Carl Blomqvist, Brunskog.
År 1934 - 1935 Teknisk installation - värme
Pannrum inreddas i källare intill sakristian.
År 1947 - 1947 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av marmor skänktes till kyrkan.
År 1954 - 1954 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes ut från 8 till 18 stämmor. Ny orgelfasad, eventuellt efter ritning av Ragnar Johansson.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1957 - 1958 Ändring - ombyggnad, interiör
Förändringar i koret där bänkar på korets södra sida och de första bänkarna längst framtogs bort för att ge större kor. De båda dörrarna på var sida om altaruppsatsen togs bort. Altaruppsatsen flyttades fram och ingång till sakristian ordnades bakom uppsatsen. Predikstolen bakom altaret togs bort och delar som legat på kyrkvinden återmonterades och uppsatsens originalfärger togs fram. Ett nytt altare av tegelsten insattes. Nya dörrar och pelare under läktaren sattes in. Ny elanläggning insattes och hela kyrkan målades ut- och invändigt. Skiffergolv lades i vapenhuset och nya armaturer sattes upp. Inredning för textilförvaring i sakristian.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1957 - 1958 Underhåll - grundförstärkning
Grundförstärkningar skedde efter utredning av sprickbildningar.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Underhåll - exteriör
Tornet putasades om.
År 1972 - 1972 Underhåll - interiör
Invändig ommålning med återinvigning 1:a advent.
År 1983 - 1983 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ny ljudanläggning installerades.
År 1985 - 1985 Fast inredning - orgel
Sågspån från taket hade åkt ner i orgelpiporna. Orgeln renoverades av Jean Maillard.
År 1986 - 1986 Underhåll - takomläggning
Omläggning av kyrkans skiffertak och isolering med lösull. Luftning av takfoten. Ny kopparplåt på takkanterna, ny beklädnad av träkorset och ny förgyllning, samt förbättring av den utvändiga putsen. Målning av snickerier, nya hängrännor.
År 1995 - 1996 Ändring - ombyggnad, interiör
1995-96 Renovering av interiören. Huvudingången handikappanpassades. Västra delen av kyrkorummet anpassades till klädavhängning och toalett inreddes. I sakristian ordnades textilförvaring och förråd för kyrkorummets skötsel. Klädavhängning i skåp under läktaren skåp också för psalmböcker osv. Bakom respektive bänkkvarters rygg insattes skåp för förvaring. Västporten ändrades till att bli utåtgående.
År 2001 - 2001 Underhåll - exteriör
Omputsning av tornet och ommålning av lanterninen.
År 2001 - 2001 Konservatorsarbeten
Konservering rött kalkkläde.

Västergötlands Museum (Konservator)

År 2005 - 2005 Underhåll - exteriör
Ny trappa till sakristian iordningställdes.
År 2011 - 2012 Underhåll - fönster
Fönstermålning.
År 2011 - 2012 Underhåll - målningsarbete, interiör
Underhållsmålning av bla altarring, altare, predikstol, väggar, tak, pelare, orgel.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

År 2011 - 2012 Teknisk installation - värme
Installation av bergvärme samt styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Bravida VS Sverige AB (Entreprenör)