Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KRISTINEHAMN VISNUMS PRÄSTGÅRD 2:2 - husnr 1, VISNUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 366:32

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VISNUMS KYRKA (akt.)

1730 - 1733

1730 - 1733

Värmland
Kristinehamn
Värmland
Visnum
Visnums församling
Karlstads stift
Visnum kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Historik

Inventeringsår 1995

KOMPLETTERING VID INVENTERING 2003 - Den första kyrkan i Visnum uppfördes troligen i mitten av 1200-talet och Visnum socken omnämns också första gången kring 1250. En predikstol skänktes till kyrkan 1684 av brukspatron Niclas Warnmark på Krontorp. Eventuellt är den tillverkad av bildhuggaren Bengt Svensson i Kristinehamn, "mäster Bengt". Den gamla träkyrkan, som låg sydost om den nuvarande, revs 1733 i samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes.

Efter flera års diskussioner angående en ny församlingskyrka, gav kyrkobyggnadsmästaren Christian Haller år 1728 ett förslag på en stenkyrka. Förslaget godkändes dock inte och istället...

Läs mer i eget fönster

År 1684 - 1684 Fast inredning - predikstol
Predikstolen skänktes till kyrkan år 1684. Den flyttades i samband med nybyggnationen över till den nybyggda kyrkan 1734.

Bengt Svensson (Konstnär - Bildhuggare)

År 1730 - 1733 Nybyggnad

Philip Eckel (Byggmästare)

År 1730 - 1733 Nybyggnad
År 1730 - 1733 Nybyggnad - Korsarm/ar

Philip Eckel (Byggmästare)

År 1730 - 1733 Nybyggnad - Sakristia

Philip Eckel (Byggmästare)

År 1730 - 1733 Nybyggnad - Korparti

Philip Eckel (Byggmästare)

År 1732 - 1732 Nybyggnad - Torn
Tornspiran på den gamla kyrkan togs ner och restes på den nya kyrkan.
År 1733 - 1733 Invigning
Invigningen skedd den 5 augusti 1733 av superintendenten Magnus Antrivillius.
År 1734 - 1734 Fast inredning - bänkinredning
Inredningen färdigställdes av sockensnickaren Lars Wennerström. Han målade också kyrktakets "himling".
År 1742 - 1742 Nybyggnad - Vapenhus
Tre vapenhus
År 1745 - 1773 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Predikstolen "förbättrades" med bland annat ny trappa och portal liksom en stor del av baldakinenes skulpturer och prydnader.
År 1745 - 1745 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen skänktes till kyrkan av kammarpatronen på Jonsbol Gallsbach Erasmi och fruarna Hedvig Brattt och Margareta Herwegz.

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1747 - 1747 Underhåll - målningsarbete, interiör
Taket målades av mäster Daniel Ortman.
År 1753 - 1753 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggarna målades av "målare Brodd".
År 1841 - 1841 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ritningar till orgelfasaden gjorda av arkitekt JF Åbom 1841.
År 1847 - 1847 Fast inredning - orgel
Den första orgeln insattes 1847. Vid installationen togs en ramstång i takkonstruktionen bort. Orgelverket var i bruk fram till 1913.

E A Setterquist &Son (Orgelbyggeri)

År 1864 - 1864 Underhåll - takomläggning
Nytt spåntak lades på kyrkan.
År 1865 - 1865 Underhåll - golv
Nytt golv lades i kyrkan och en ny dörr insattes i sakristian.
År 1871 - 1871 Underhåll - exteriör
Spån på väggar och tak lades delvis med nya spån och exteriören tjärades.
År 1871 - 1871 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören målades.
År 1882 - 1882 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln reparerades.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1888 - 1889 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar, tak och bänkar målades med oljefärg. Altare och predikstol målades i något starkare färger.
År 1909 - 1909 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Taket lagades, liksom väggarna vilka sedan målades med röd slamfärg.
År 1913 - 1913 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket byggdes om.
År 1932 - 1933 Underhåll - interiör
Interiören renoverades efter förslag av arkitekten Einar Lundberg. Taket målades i en svart grå färg och taklisten marmorerades i grått och grågrönt. Väggarna målades i gulgrått, och bänkarna ljusbrunt och vinrött. Altaruppsatsens starka färgen dämpades. Fönsterglasen i koret byttes till antikglas. Altarskåpet sattes upp på nordväggen och St Olof skulpturen på södra sidan. Elektrisk värme installerades. Orgeln rengjordes och sågs över. Under överinseende av Prof Helge Kjelin och artisten Oscar Jonsson.

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1933 - 1933 Specifika inventarier - dopfunt
År 1933 - 1933 Fast inredning - glasmålning

Hugo Schultz (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1963 - 1963 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln renoverad och återinvigd. Sex av de 14 stämmorna byttes. Arbetet utfördes av orgelbyggare H Lindgren, Göteborg
År 1964 - 1964 Ändring - ombyggnad, yttertak
Takkonstruktionen togs bort och ersattes med ny så att takstolarna fick ramstänger. Diagonaltakstolarna byttes ut med friskt virke, mittenpartiet drogs samman och hålls ihop med dragband. Nya takspånor, ca 12.000 st, 15x35 cm .
År 1978 - 1978 Teknisk installation - värme
Nya bänkvärmare installerades.
År 1996 - 1996 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol, altaruppsats, helgonskåp, madonna och triumfkrucifix.

Cecilia Skoglund (Konservator)

År 1999 - 1999 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Tjärstrykning av taket. arb beskrivn Byggnads AB Takner & Roos, Yngve Brorson. Arb utfört av Anderssons måleri ; Kristinehamn.
År 2003 - 2003 Teknisk installation - värme
Nya klimat- och värmeanläggning installerades.
År 2004 - 2005 Dendrokronologisk undersökning
Dendrokronologisk undersökning klocktorn.
År 2011 - 2011 Underhåll - exteriör
Ommålning fönster, portar och tornluckor.

Arne Nilssons Måleri AB (Entreprenör)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2014 - 2014 Underhåll - exteriör
Tjärning av spåntak på kyrka.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Hälsinge takspån (Entreprenör)