Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÄNGELHOLM STARBY 34:1 - husnr 1, STARBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1626-4.TIF.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STARBY KYRKA (akt.), STARBY KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Skåne
Ängelholm
Skåne
Starby
Strövelstorps församling
Lunds stift
Starby landsväg 337

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2015

Starby medeltida kyrka byggdes av tegel, sannolikt omkring 1200, och bestod då av långhus och smalare, rakslutet kor. Under 1400-talet slogs valv i kyrkan. Vid någon tidpunkt har ett vapenhus framför södra ingången byggts som senare rivits. En fristående klockstapel av trä har funnits väster om kyrkan.
Den äldsta kända beskrivningen från 1662 talar om att ”kyrkan är byggd av tegel, utan torn och täckt med bly. Vapenhuset är byggt av tegel och täckt med taksten. För detta finns en ekedörr och inuti är ett furuloft. Klockehuset är av trä, gammalt och förfallet. Däruti hänger en klocka. Kyrkan inuti är välvd och har välvning av sten,...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Starby medeltida kyrka byggdes av tegel, sannolikt omkring 1200, och bestod då av långhus och smalare, rakslutet kor.
År 1100 - 1349 Valvslagning
Under 1400-talet slogs valv i kyrkan.
År 1100 - 1550 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt 1 är från medeltiden och återfördes till kyrkan år 2000 då den kompletterades med ny fot och glasskiva ovanpå cuppan.
År 1631 - 1631 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan av malm är från 1631, omgjuten 1787 av klockgjutaren Abrahan Palmblad i Krisianstad. Klockorna har inskriptioner och dekorationer i form av bladbårder.
År 1668 - 1668 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Predikstolen dateras till 1668 enligt en räkenskapsbok. Den är ombyggd och ommålad flera gånger. 1912 gjorde fyra nya skulpturer till predikstolen. 1969 renoverades målningen. Korgen pryds av skulpturer av evangelisterna med attribut, apostlarna, änglahuvuden, fruktknippe och texttavlor. En baldakin krönt av gyllene änglar hänger över predikstolen.
År 1787 - 1787 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan av malm är från 1774, omgjuten 1787 av klockgjutaren Abrahan Palmblad i Krisianstad. Klockorna har inskriptioner och dekorationer i form av bladbårder.
År 1818 - 1819 Nybyggnad - Torn

Axel Almfelt (Arkitekt)

År 1818 - 1819 Nybyggnad - Torn
1818-19 byggdes ett torn av gråsten i väster efter ritningar av A.Almfelt.

Axel Almfelt (Arkitekt)

År 1831 - 1831 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan, från 1831, är målad av Alexander Malmqvist. Motivet framställer ”Kristus i Getsemane”
År 1848 - 1857 Nybyggnad - Korparti
År 1854 - 1854 Nybyggnad - Korparti
1854-55 förlängdes kyrkan med ett nytt kor och halvrund absid efter ritning av byggmästare Hallberg och kyrkan fick sin nuvarande planform.
År 1854 - 1855 Underhåll - takomläggning
Kyrkans blytak ersattes med ett spåntak.
År 1886 - 1886 Underhåll - takomläggning
1886 ersattes spåntaket med koppar på långhuset.
År 1891 - 1891 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt 2 från 1891 är av gjuten betong gjord av Lomma Cement. En åttkantig fot bär ett smalt skaft med en vid cuppa. Funten är dekorerad med bland annat bladformer och människofigurer.
År 1911 - 1912 Ändring - restaurering
1911-12 görs en genomgripande restaurering av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Den innebar bland annat nytt kalkstensgolv, nya bänkar, nytt altarskrank, bröstpanel på väggarna, ny altarring, valvens målningar målades över och de nuvarande målningarna gjordes, tornur tillkom, den öppna lanterninen på taket byggdes igen, nya ytterdörrar i torn och sakristia, predikstolen restaurerades.

Theodor Wåhlin (Arkitekt)

År 1912 - 1912 Fast inredning - altarring
Altarringen, från 1912 av Wåhlin, har halvcirkelformad plan och blåmålade balusterdockor mellan tygklätt knäfall och en bred blåmålad överliggare.

Theodor Wåhlin (Arkitekt)

År 1912 - 1912 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen är från 1912 och ritad av Theodor Wåhlin. Den är öppen mot mittgången. Gavlarna är höga och avslutas i ovankant med en trekantsgavel. De är dekorerade med tandsnittsfris och kannelering (längsgående räffling). Bänkarna är målade blå. Dynor ligger på sitsarna.
År 1933 - 1933 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgeln, från 1933, är byggd av orgelbyggare A Magnusson från Göteborg. Orgelfasaden från mitten av 1800-talet i nyklassicistisk stil är gråmålad med förgylld dekor. Orgelfasaden igår i läktarbarriären. Den basilikaformade fasaden är indelad i tre fält med rundbågar och synliga pipor. Mittpartiet har ett förhöjt gavelkrön som kröns av en förgylld lyra. Fasaden är gråmålad med förgyllda detaljer.
År 1969 - 1969 Konservatorsarbeten
Valvmålningarna restaurerades 1969.
År 1982 - 1982 Underhåll - Omputsning, exteriör
1982 togs all puts exteriört bort på kyrkan som putsades om och målades.
År 1984 - 1984 Ändring - tilläggsisolering
Valven isolerades 1984.
År 2000 - 2000 Ändring - ombyggnad
2000 görs en inre förändring efter handlingar av arkitekt Olof Meiby som innebar nytt altare, den medeltida dopfunten återfördes och kompletterades, fyra bänkar i långhusets västra del togs bort.

Olof Meiby (Arkitekt)

År 2000 - 2000 Fast inredning - altare
Altaret, från 2000, är ritat av Olof Meiby. Det har två murade, putsade vita sidor som fundament och en skiva av slipad röd kalksten med fem inristade konsekrationskors.
År 2003 - 2003 Underhåll - takomläggning
2003 lagades taket efter en storm då delar av taket blåste av.
År 2015 - 2015 Ändring - ombyggnad
2015 Nytt elsystem, nytt brädgolv under bänkarna, glaslådor i trägolvet för att se äldre kullerstensgolv. Nytt stort, blått utställningsskåp och inbyggnadsskåp för el i långhusets västra del.