Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KLIPPAN KLIPPAN 3:159 - husnr 3, SANKT PETRI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad mot väster.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANKT PETRI KYRKA (akt.), SANKT PETRI KYRKA (akt.)

1963 - 1966

1966 - 1966

Skåne
Klippan
Skåne
Klippan
Klippans församling
Lunds stift
Stadsparken 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2016

Åby ingick i Gråmanstorps församling. När byn utvecklades i slutet av 1800-talet väcktes tanken på en ny kyrka inne i samhället. Gråmanstorps kyrka ligger några kilometer bort och var för liten. I stadsplanen från 1915 var en kyrka inritad på den gamla marknadsplatsen i nuvarande Stadsparken. Det dröjde 50 år innan kyrkan förverkligades. En skolsal användes för gudstjänster liksom Klippans kapell från 1935.
196o började på allvar planeringen av en ny kyrka. På inrådan av Byggnadsstyrelsen tog församlingen kontakt med arkitekt Sigurd Lewerentz som fick uppdraget 1962. Han var då 77 år gammal och hade strax innan ritat Markuskyrkan ...

Läs mer i eget fönster

År 1963 - 1966 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
På inrådan av Byggnadsstyrelsen tog församlingen kontakt med arkitekt Sigurd Lewerentz som fick uppdraget 1962. Ett förslag presenterades och godkändes 1963. Byggmästare var Helge Lindgren från Klippan och Karl Sjöholm var verkmästare. Rådgivare i liturgiska frågor var teolog Lars Ridderstedt. Sigurd Lewerentz deltog mycket aktivt i bygget och besökte ofta arbetsplatsen. Han hade ett nära samarbete med hantverkarna som murade huset. 1966 invigdes kyrkan.

Helge Lindgren (Byggherre)

Sigurd Lewerentz (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Sigurd Lewerentz (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Fast inredning - altare
Altaret av tegel från 1966 är ritat av Lewerentz. Det monumentala altarbordet är murat av fyra stående tegelskift. De två översta skiften är mycket utkragande. Från sidan bildar altaret ett T-kors. Lewerentz ville att altarbordet skulle stå utan antependier och dekorationer.

Sigurd Lewerentz (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Fast inredning - altarring
Altarringen med rak planform från 1966 är ritad av Lewerentz. Överliggare och ståndare är av svart fyrkantsjärn, knäfallet är tygklätt.

Sigurd Lewerentz (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Specifika inventarier - dopfunt
Dopplastsen, från 1966, är formgiven av Lewerentz. I det buktande tegelgolvet finns en långsträckt öppning med vatten. Ovanför står en metallställning som bär dopfunten, en mussla från Indiska oceanen omgiven av sju saltglaserade ljusstakar från Höganäs. I musslan droppar mycket sakta vatten från ett kopparrör. Ljudet skapar en meditativ stämning. Dopfunten är placerad vid kyrkans ingång vilket var vanligt under medeltiden.
År 1966 - 1966 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen är lösa stolar från 1966, ritade av Kaare Klint. Stolarna av lackad bok har flätad sits och psalmbokshylla på ryggstödet.
År 1966 - 1966 Specifika inventarier - kyrkklocka
De fyra klockorna från 1966 är gjutna av M. Ohlssons klockgjuteri i Ystad. Klockorna, som fått namn efter Petrus, Paulus, Andreas och Tomas, har inskriptioner av poeten Bo Setterlind. Klockstolen är av betong.

M & E Ohlssons Klockgjuteri och Armaturfabrik (Klockgjuteri)

År 1972 - 1972 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgeln från 1972 är byggd av Paul-Gerhard Andersens orgelbyggeri i Köpenhamn. Fasaden av mörkt trä är indelad i ett konkavt mittparti flankerat av två smalare sidopartier med synliga pipor. I ovankant är partierna vågformade.
År 1980 - 1983 Teknisk installation
I början av 1980-talet kompletterades belysningen i kyrkorummet med fler nedpendlade mässingsarmaturer.
År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad
1994 genomfördes en ombyggnad av främst församlingslokalerna efter handlingar av arkitekt Lars Holmer. Köket byggdes om, en hiss installerades mellan samlingssalen och källaren, belysningen kompletterades, en trappa byggdes mellan kantorns rum och källaren, värme och ventilation förnyades.

Lars Holmer (Arkitekt)

År 2011 - 2011 Ändring - ombyggnad, yttertak
2011 byttes råspont, underlagspapp och kopparplåt på alla tak. Delvis förnyades takavvattningen. Förbättrad luftning av taken gjordes. Kyrksalens ljusschakt var inklädda med plåt pga läckage, plåtinklädnaden togs bort. Glaset i lanterninerna byttes. All fogmassa mellan murverk och plåttak togs bort och ersattes av ny mörkbrun fogmassa.
År 2013 - 2015 Teknisk installation - värme
2013-2015 ersattes oljeuppvärmningen med bergvärme.
År 2013 - 2015 Teknisk installation
Nytt ventilationssystem installerades som ventilerar, värmer och vid behov kyler upp kyrksalen. Ursprungligen var uppvärmningen via varmluft i kulvertar under golven och med utblås i kyrkan och församlingsbyggnaden. Kyrksalen med angränsade rum värms fortfarande med varmluft medan kontoren och församlingsbyggnaden har försetts med mörkgrå radiatorer i alla rum.