Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HÖGANÄS VÄSBY 32:1 - husnr 1, VÄSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1627-003.TIF.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSBY KYRKA (akt.), VÄSBY KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1140 - 1140

Skåne
Höganäs
Skåne
Väsby
Väsby församling
Lunds stift
S:t Andreas väg 40A

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Historik

Inventeringsår 2014

Kyrkan i Väsby är helgad åt Aposteln Andreas, fiskarnas skyddshelgon. Den består av ett romanskt långhus och västtorn, korsarmar mot norr och söder och ett kor med samma bredd som långhuset. Vid korets östra sida finns en lägre och smalare sakristia. Kyrkans äldsta delar har tidigare daterats till 1200-talet vilket motsägs av dendrokronologiska prover på kyrkans taklag samt även murbrukets karaktär och kyrkans stenhuggeriarbeten. Väsby kyrka tillhör sannolikt en av de äldsta i Luggude kontrakt. Vid renoveringar av taket 2009 påträffades en snedsträva i taklaget vilken dendrokronologiskt kunde dateras till 1140. Vid denna tid byggdes...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn.
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1349 Ändring - tillbyggnad
Tornet har tolkats som sekundärt men kan ha tillkommit under 1100-talet relativt nära inpå de äldsta delarna.
År 1140 - 1140 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkans äldsta delar har tidigare daterats till 1200-talet vilket motsägs av dendrokronologiska prover på kyrkans taklag samt även murbrukets karaktär och kyrkans stenhuggeriarbeten. Väsby kyrka tillhör sannolikt en av de äldsta i Luggude kontrakt. Vid renoveringar av taket 2009 påträffades en snedsträva i taklaget vilken dendrokronologiskt kunde dateras till 1140. Vid denna tid byggdes ett långhus med smalare kor och eventuellt en absid.
År 1300 - 1399 Ändring - ombyggnad
Redan i början av 1300-talet revs koret och ett nytt kor med samma bredd som långhuset uppfördes av tegel i munkförband.
År 1350 - 1550 Ändring - ombyggnad, golv
Under sen medeltid tillkommer också ett glaserat tegelgolv med mönstrade tegelplattor i kyrkan.
År 1430 - 1439 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Under 1430-talet slogs stjärnvalv i långhuset och dessa dekorerades med en enkel kalkmålningsdekor.
År 1500 - 1503 Ändring - tillbyggnad
Möjligen omkring 1500 tillkom ett vapenhus.
År 1550 - 1759 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1560 - 1569 Nybyggnad - Gravkor
På 1560-talet uppfördes ett gravkor vid långhusets norra sida för Tågalycke gård. Samtidigt förlängdes koret mot öster och nya valv slogs i koret och gravkoret vilka dekorerades med kalkmålningar.
År 1760 - 1859 Nybyggnad - Sakristia
År 1819 - 1819 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1819 - 1819 Ändring - ombyggnad
Under 1819 revs vapenhuset i söder och ett tvärskepp uppfördes på långhusetsödra sida.
År 1833 - 1833 Nybyggnad - Sakristia
En sakristia byggdes 1833 vid korets östra sida och kyrkan erhöll därigenom sin befintliga utsträckning.
År 1862 - 1862 Ändring - ombyggnad
År 1862 gjordes tornets trappuppgång om. Tunnvalven genombröts och nya trappor av trä byggdes.
År 1895 - 1895 Ändring - ombyggnad
En genomgripande renovering gjordes år 1895 under ledning av arkitekt Erik Zetterström. Kyrkans kaminer ersattes av en kaloriferanläggning, nya öppna bänkar tillverkades, golv av viktoriaplattor lades, nytt altare och altarring tillkom samt vindfång, väggpaneler, läktarskrank med flera snickerier. Kyrkans befintliga järnfönster med masverk är också från denna tid.
År 1946 - 1946 Ändring - ombyggnad, fönster
Under 1946 tillverkades nya fönsterbågar med glasmålningar för några av kyrkans fönster. Glasmålningarnas motiv komponerades av konstnär Ralph Bergholtz.

Ralph Bergholtz (Konstnär - Glaskonstnär)

År 2000 - 2009 Underhåll - exteriör
Kyrkans yttertak har renoverats i omgångar under 2000-talet.
År 2012 - 2012 Ändring - ombyggnad, interiör
Viss förändring av kyrkans interiör skedde under 2012 då ett antal kyrkbänkar flyttades från södra korsarmen för att få plats med visningsskåp, bord och stolar.