Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STAFFANSTORP NEVISHÖG 32:1 - husnr 2, NEVISHÖGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1571-5.TIF.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NEVISHÖGS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1199

Skåne
Staffanstorp
Skåne
Nevishög
S:t Staffans församling
Lunds stift
Vinningevägen 31

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2013

Nevishögs kyrka är till sina äldsta delar uppförd under 1100-talet. Ursprungligen var den utformad som en traditionell romansk kyrka med långhus, kor och absid. Av denna kyrka kvarstår långhusets västra del och delar av östra muren. Tornet i väster är tillbyggt under 1300-talet eller 1400-talet, samtidigt som kyrkan valvslogs och ett numera rivet vapenhus byggdes vid den södra ingången. Kyrkan fick sin nuvarande form och gestaltning på 1840- och 1850-talen för att skapa utrymme för den växande församlingen. Korsarmen mot norr tillkom 1845. År 1855 byggdes koret och korsarmen mot söder. Kyrkan har genomgått renoveringar under 1900-...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn.
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhusets västra del och delar av östra muren är kyrkans äldsta delar, uppförda under 1100-talet.
År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten, från 1100-talet, är utförd i sandsten. Funtens fot har en ovanlig och rik dekor i form av fyra lejonhuvud. Cuppan har enkel repstavsornamentik vid ovankanten. Färgspår i rött finns på cuppans insida samt i vitt och svart på utsidan.
År 1300 - 1499 Nybyggnad - Torn
Tornet i väster är byggt under 1300-talet eller 1400-talet
År 1300 - 1499 Valvslagning
Kyrkan valvslogs och ett numera rivet vapenhus byggdes vid den södra ingången
År 1600 - 1729 Fast inredning - predikstol
Predikstolen från 1600-talet eller 1700-talet.
År 1845 - 1845 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1856 - 1856 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1856 - 1856 Nybyggnad - Sakristia
År 1870 - 1899 Fast inredning - altarring
Altarring från 1800-talets senare del.
År 1870 - 1899 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning från sent 1800-tal, delvis ombyggda 1938.
År 1874 - 1874 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasaden, från 1874,i nygotisk stil, ritad av arkitekt Ludvig Hedin.

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Fast inredning - altare
Altaret är utfört i trä med altarskiva i trä.
År 1938 - 1938 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsaten, från 1938, har delar från kyrkans äldre altaruppsats från 1600-talet. Tavlornas motiv är scener ur Jesu liv och torde vara utförda på 1700-talet då de ersatte de ursprungliga tavlorna med bibeltexter på latin.
År 1938 - 1938 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i koret med Kristusmotiv, utförd av konstnär Hugo Gehlin.

Hugo Gehlin (Konstnär)

År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad, interiör
Inre renovering omfattade bl.a. rivning av södra läktaren, inrättande av sakristia i södra korsarmen, ny kalksten i mittgången, ändring av bänkar, nytt trägolv i bänkkvarteren, installation av el och ny altarprydnad.

Theodor Wåhlin (Arkitekt)

År 1950 - 1959 Teknisk installation - värme
Elvärmesystem installerades. Under 1993 ommålades kyrkan invändigt. Program utarbetat av K-konsult. Partier av kvadermålning den på 1938 övermålade kvadermålningen kom fram. 1994 gjordes utvändiga arbeten med putslagningar, fasadmålning, plåtarbeten och lagning av takstol. En murverksdokumentation utfördes av Regionmuseet 1995. En fönsterrenovering gjordes 1997.
År 1988 - 1988 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln är uppställd på orgelläktaren i väster. Orgelfasaden, från 1874, är indelad i tre rundbågade fält med högre mittfält och raka sidostycken. Förgylld dekor i form av växtornamentik och nygotiska detaljer som fialer och krabbor. Synliga pipor i fasaden. Den är ritad av arkitekt Ludvig Hedin. Fasaden är målad i brun ådringsmålning. Orgelverket är byggt 1988 av A Mårtensson, Lund. Spelbordet är inbyggt. Orgeläktarens barriär är genombruten med svarvade stolpar med barriärerna på södra och norra korsarmarna har profilerade fyllningar.

A Mårtenssons i Lund (Orgelbyggeri)

År 1993 - 1993 Ändring - restaurering, interiör
Ommålning invändigt. Partier av den på 1938 övermålade kvadermålningen kom fram.

K-Konsult (Arkitektkontor)

År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Utvändiga arbeten med putslagningar, fasadmålning, plåtarbeten och lagning av takstol.
År 1995 - 1995 Byggnadsarkeologisk undersökning
Murverksdokumentation utfördes av Regionmuseet.
År 1997 - 1997 Underhåll - fönster
Fönsterrenovering.