Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STAFFANSTORP ESARP 2:1 - husnr 1, ESARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1573-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ESARPS KYRKA (akt.)

1100 - 1549

1170 - 1229

1860 - 1860

1860 - 1860

Skåne
Staffanstorp
Skåne
Esarp
S:t Staffans församling
Lunds stift
Esarpsvägen 499

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2013

Esarps kyrka är till sina äldsta delar en romansk kyrka, uppförd under sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal. Den hade ett långhus och rakt avslutat kor. En utbyggnad av långhuset mot väster gjordes 1826. Den nuvarande kyrkan har sin grund i den omfattande om- och tillbyggnad som gjordes 1860. Den medeltida kyrkan gjordes bredare såväl vad gäller långhus som kor och tillbyggdes med den femsidiga sakristian i öster. Delar av murverket i den södra delen behölls. Vapenhus och valv togs ned. För ritningarna svarade troligen arkitekt Johan Fredrik Åbom. År 1928 byggdes tornet, som har trappgavlar och blinderingar, efter ritningar av arkite...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1549 Nybyggnad
Långhus
År 1170 - 1229 Nybyggnad
Kyrkan anlades på 1100-talet, av denna kyrka kvarstår delar av murverket i den södra sidan.
År 1600 - 1699 Fast inredning - predikstol
Predikstol, delvis från 1600-talet och restaurerad vid flera tillfällen. Korgen har rundbågiga fält med skulpturer föreställande de fyra evangelisterna. Den nuvarande färgsättningen är i ljust grått, rosa och blågrått.
År 1860 - 1860 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1860 - 1860 Nybyggnad - Sakristia

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1860 - 1860 Nybyggnad - Korparti

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1860 - 1860 Nybyggnad
En omfattande om- och tillbyggnad gjordes 1860. Den medeltida kyrkan gjordes bredare såväl vad gäller långhus som kor och tillbyggdes med den femsidiga sakristian i öster. Delar av murverket i den södra delen behölls. Vapenhus och valv togs ned. För ritningarna svarade troligen arkitekt Johan Fredrik Åbom.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1860 - 1869 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt utformad som dopängel. Utförd i keramiskt material efter förlaga av danske konstnären B Thorvaldsen. Den är märkt CHARLOTTENBURG/E MARCH SÖHNE/BEI BERLIN. Troligen tillkom den i samband med 1860-års om- och tillbyggnad. Idag uppställd i vapenhuset.
År 1860 - 1869 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning, från 1860-års ombyggnad. Bänkluckorna är marmoreringsmålade i blått och grått. Nuvarande färgsättning från 1983. I norra kvarteret finns i bakre raden en kyrktagningsbänk, som är utskjutbar.
År 1896 - 1896 Fast inredning - altare
Altare från 1896 i trä.
År 1896 - 1896 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats från 1896 utformad i en klassicerande och nyrenässanspräglad stil. Den är uppbyggd som en triumfbåge med en målning i centrum. Motivet är Den gode herden och tavlan är utförd av konstnär Fredrik Krebs på 1910-talet efter förlaga av konstnär Carl Bloch.
År 1896 - 1896 Fast inredning - altarring
Altarundel från 1896.
År 1910 - 1919 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla, motiv Den gode herden, utförd av konstnär Fredrik Krebs på 1910-talet efter förlaga av konstnär Carl Bloch.

Fredrik Krebs (Konstnär)

År 1927 - 1927 Nybyggnad - Torn

C Andrén (Arkitekt)

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1928 - 1928 Nybyggnad - Torn
1928 byggdes tornet efter ritningar av arkitekt Carl Andrén

Carl Andrén (Arkitekt)

År 1928 - 1929 Fast inredning - läktare
Orgelläktare tillkom 1928-1929 då tornet byggdes. Den nås via en trappa i vapenhuset.
År 1929 - 1929 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverk byggt av Olof Hammarberg, Göteborg 1929 och uppställt på orgelläktaren, som tillkom 1928-1929 då tornet byggdes. Orgelfasad, från 1929, av triumfbågstyp.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1929 - 1929 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasad, från 1929, av triumfbågstyp är utformad i nyklassicism med rundbågiga mitt- och sidofält. Orgelverk av Olof Hammarberg, Göteborg 1929.
År 1983 - 1983 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt ,från 1983, är utförd i komstadkalksten. Den har modern utformning med rund cuppa, åttkantig underdel och fyrkantig fot. Vid väggen finns en samtida piscina, som i material och utförande överensstämmer med dopfunten.