Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARBERG HUNNESTAD 22:1 - husnr 1, HUNNESTAD KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

718-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HUNNESTAD KYRKA (akt.)

1100 - 1550

1848 - 1848

1848 - 1848

Halland
Varberg
Halland
Hunnestad
Himledalens församling
Göteborgs stift
Hunnestads kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Den äldsta kyrkan i Hunnestad var så vitt man vet uppförd av sten, med tegeltak och rödmålat torn av trä. 29 alnar lång och 18 alnar bred samt lär ha varit ljus och luftig. På kyrkdörren stod årtalet 1597 tillsammans med de latinska bokstäverna dic quare hic, (säg varför är du här). Kyrkan hade ingång på södra sidan och den saknade sakristia. Denna kyrka brann ner den 22 mars 1846. Endast några fönster kunde räddas.

En ny kyrka återuppbyggdes på de gamla grundmurarna utan sakristia och med en fristående klockstapel p.g.a. att kostnaderna annars blivit för höga. Ingången placerades på den västra gaveln under klockstapeln som var av ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1848 - 1848 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor. Återuppfördes efter en brand 1846.

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1848 - 1848 Ändring - ombyggnad
Kyrkan återuppförd efter brand 1846.

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1848 - 1848 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1880 - 1889 Fast inredning - altaruppsats
År 1880 - 1899 Fast inredning - predikstol
År 1882 - 1882 Ändring - ombyggnad
Kyrkan om och tillbyggd, nuvarande utforming av korpartiet, torn

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

År 1923 - 1923 Underhåll - målningsarbete
Inre och yttre målning. Målningen i absidtaket som hade föreställt en soluppgång ändrades till att föreställa en stjärnhimmel.

Allan Berglund (Arkitekt)

Landsantikvariens arkiv (Arkiv)

År 1923 - 1923 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.

Landsantikvariens arkiv (Arkiv)

År 1954 - 1954 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar i absiden

Joël Mila (Konstnär)

År 1954 - 1954 Teknisk installation - värme
Installation av elvärme.

Landsantikvariens arkiv (Arkiv)