Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARBERG GÖDESTAD 1:11 - husnr 1, GÖDESTAD KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

707-1.TIF (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÖDESTAD KYRKA (akt.)

1895 - 1897

1895 - 1897

Halland
Varberg
Halland
Gödestad
Himledalens församling
Göteborgs stift
Höggärdsvägen 3

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

GÖDESTADS KYRKA ritades av arkitekten Adrian Crispin Peterson och uppfördes 1895-97 i nygotisk stil. Den mycket välbevarade nygotiska exteriören är intakt sedan uppförandet. Exteriört har kyrkan renoverats under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Kyrkan utgör ett mycket gott exempel på arkitektens nygotiska arkitektur.

Även interiörens enhetliga, nygotiska prägel är som helhet bibehållen sedan uppförandet. Vid en omfattande renovering 1952 kläddes innertaket med spånskivor och ursprungliga väggdekorationer målades över. Vid en restaurering 2006 återskapades kyrkorummets ursprungliga dekorationsmåleri och sidoskeppen öpp...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Specifika inventarier - dopfunt
I kyrkan finns delar av en medeltida kalkstensdopfunt.
År 1895 - 1897 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn, sakristia och vapenhus

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1895 - 1897 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1952 - 1952 Ändring - ombyggnad
Renovering av murverket in- och utvändigt, montering av fiberplattor i innertaket, invändig ommålning.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1987 - 1987 Underhåll - exteriör
Omläggning av befintligt skiffertak.
År 1993 - 1993 Underhåll - interiör
Invändig renovering av torn. Nedskrapning av latexfärg, putsning med kalkputs och färgning med kalkfärg. Fönsterrenovering.
År 1998 - 1999 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering. Lagningar i murverk, putslagning och avfärgning; spritputs av hudrauliskt kalkbruk och kalkfärg.

Lindholm Restaurering AB (Firma)