Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGSBACKA FJÄRÅS PRÄSTGÅRD 2:2 - husnr 1, FJÄRÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

25.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FJÄRÅS KYRKA (akt.)

1100 - 1350

1762 - 1763

1762 - 1763

Okänt - 1850

Halland
Kungsbacka
Halland
Fjärås
Fjärås-Förlanda församling
Göteborgs stift
Rossaredsvägen 640

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Fjärås kyrka

Inventeringsår 1994

1762-63 revs stora delar av Fjärås medeltida kyrka och endast delar av norra muren och västra tornet från 1701 bevarades när den nuvarande kyrkan uppfördes. År 1801, en tid då Fjärås hörde till de folkrikaste församlingarna i Halland, ersattes även västra tornet med ett nytt.

1814 kyrktornets höga spira från 1801 rasade vid en vinterstorm och ersattes av ett enkelt låg tak tills nuvarande lanternin uppfördes 1827, inspirerad av en ritning som var aktuell till en tornbyggnad vid pastoratets andra kyrka i Förlanda.

En omfattande restaurering genomfördes 1849-50, då kyrkorummet bl a fick nytt golv, ny bänkinredning med mittgång, nya ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1350 Nybyggnad
År 1596 - 1596 Specifika inventarier - dopfunt
År 1600 - 1699 Fast inredning - altaruppsats
År 1600 - 1699 Fast inredning - predikstol
År 1750 - 1799 Fast inredning - läktare
År 1762 - 1763 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Det nuvarande långhuset uppfördes 1762-63, med bibehållande av äldre murpartier i norr och väster. Kyrkan försågs med vapenhus i norr och söder (rivna 1871-73).
År 1762 - 1763 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1765 - 1765 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia (riven 1871-73).
År 1770 - 1770 Fast inredning - altaruppsats
"Ett målat stycke visande Christus på korset" uppsattes i altaruppsatsen.

LA (Arkiv)

År 1800 - 1800 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1804 - 1805 Fast inredning - orgel
Orgel tillkom.

Lars Strömblad (Orgelbyggare)

Lorentz Strömblad (Orgelbyggare)

LA (Arkiv)

År 1816 - 1816 Ändring - påbyggnad
Ny tornöverbyggnad. Den förra blåste av tornet den 17 december 1814.

LA (Arkiv)

År 1822 - 1822 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus (rivet 1871-73)
År 1824 - 1824 Underhåll - takomläggning
Reparation av kyrkans tak.

LA (Arkiv)

År 1827 - 1827 Underhåll - takomläggning
Tornet fick en lanternin. Denna, samt övre takfallet, bekläddes med koppar, nedre med spån.

LA (Arkiv)

År 1849 - 1850 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.

LA (Arkiv)

År 1849 - 1850 Fast inredning - altarring
Ny altarring.

LA (Arkiv)

År 1849 - 1850 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv.

LA (Arkiv)

År 1849 - 1850 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning.

LA (Arkiv)

År 1849 - 1859 Ändring - ombyggnad, port
Nya dörrar.

LA (Arkiv)

År 1871 - 1873 Nybyggnad - Gravkor
Tillbygnader på södra och norra långhussidorna.
År 1876 - 1876 Underhåll - takomläggning
Kopparplåten på långhusets nedre takfall förnyades.

LA Dnr 59/90. (Arkiv)

År 1896 - 1896 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Salomon Molander (Orgelbyggare)

LA (Arkiv)

År 1904 - 1904 Teknisk installation - värme
En s k kalorisfäranläggning installerades.

LA (Arkiv)

År 1905 - 1905 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Väggar och tak ommålades. Taket fick dekorativ målning.

LA (Arkiv)

År 1925 - 1925 Teknisk installation - el
Kyrkan försågs med el och ljuskronorna elektrifierades.

LA (Arkiv)

År 1925 - 1925 Fast inredning - orgel
Ombyggnad av orgeln från 1804.

Pehr Zacharias Strand (Orgelbyggare)

LA (Arkiv)

År 1929 - 1929 Underhåll - takomläggning
Tornöverbyggnadens ekspån byttes mot kopparplåt.

LA (Arkiv)

År 1937 - 1938 Fast inredning - bänkinredning
År 1937 - 1938 Ändring - restaurering

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Underhåll - takomläggning
Byte av takbeläggning av ekspån mot koppar.

LA Dnr 1/10. (Arkiv)

År 1974 - 1974 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

LA Dnr 6251/73. (Arkiv)

År 1983 - 1983 Ändring - restaurering
Bl.a inreddes vapenhus i södra tillbyggnaden.
År 1983 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering.

Ture Jangvik (Arkitekt)

LA (Arkiv)

År 1984 - 1984 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats, tavlor, predikstol, läktarbröstning, domsängel.

Ola Westerudd (Konservator)

LA Dnr 44/84, 19/3. (Arkiv)

År 1990 - 1990 Underhåll - takomläggning
Långhusets övre takfall av spån ersätts med falsad slätplåt av koppar.

LA Dnr 59/90. (Arkiv)

År Okänt - 1850 Nybyggnad