Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKENBERG VINBERG 6:2 - husnr 1, VINBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

380.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VINBERGS KYRKA (akt.)

1850 - 1899

1896 - 1899

1896 - 1899

Halland
Falkenberg
Halland
Vinberg
Vinberg-Ljungby församling
Göteborgs stift
Vinbergs kyrkby 114

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Historik

Inventeringsår 2006

Vinbergs kyrka, invigd 1899. Arkitekt Adrian Crispin Petersson. Restaurerad på 1960-talet, har behållit sin ursprungliga exteriör. Det mönster i skiffertaket som arkitekten ursprungligen önskat tillkom under denna restaurering.
Interiören i ljus national

Inventeringsår 1992

Vinbergs kyrka är en s.k. korskyrka uppförd i nygotisk stil, såväl interiört som exteriört, i Rohbau-teknik, år 1899 efter ritningar (daterade 1892) av arkitekten Adrian C Peterson, Göteborg. Vinbergs kyrka är Hallands bäst bevarade nygotiska kyrka, Adrian Crispin Peterson har upprättat ritningar till ett 20-tal andra kyrkor i Västsverige, varav Vinbergs kyrka anses höra till arkitektens mest stiltrogna och välbevarade verk.

Kyrkan ersatte en äldre kyrkobyggnad, som stod som ruin från 1901-1910 då den revs. Ett antal inventarier överfördes till den nya kyrkan då den stod färdig. Kyrkan innehåller t.ex. två epitafier från den gamla ...

Läs mer i eget fönster

År 1850 - 1899 Nybyggnad
År 1896 - 1899 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn och sakristia

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1896 - 1899 Fast inredning - predikstol
År 1896 - 1899 Specifika inventarier - dopfunt
År 1896 - 1899 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1899 - 1900 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgel tillkom.

Thorsell & Eriksson (Orgelbyggeri)

LA Dnr 320/88 (Arkiv)

År 1912 - 1912 Underhåll - interiör
Fuktrelaterade skador åtgärdades. Putsning och målning.

LA Dnr 1999/17. (Arkiv)

År 1951 - 1951 Underhåll - interiör
Kyrkans fuktskador reparerades. Putsning och målning.

LA 32/93 (Arkiv)

År 1956 - 1956 Underhåll - interiör
Omputsning och målning i vapenhus och uppgång till orgelläktaren.

LA Dnr 1999/17. (Arkiv)

År 1960 - 1965 Ändring - restaurering
År 1962 - 1962 Konservatorsarbeten
Två epitafier konserverades av konservator Erik Sköld, Halmstad.

Erik Sköld, Halmstad (Konservator)

LA 502/93 (Arkiv)

År 1963 - 1963 Underhåll - takomläggning
Skiffertaket lades om.

LA 32/93 (Arkiv)

År 1971 - 1971 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av bänkar i norra sidoskeppet.

LA Dnr 255/71. (Arkiv)

År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel, orgelverk
Omdisponering, byte av bälg.

LA Dnr 320/88 (Arkiv)

År 1978 - 1979 Konservatorsarbeten
Konservering av takmålning i koret.

Arne Andersson (Konservator)

LA Dnr 307/78. (Arkiv)

År 1992 - 1993 Fast inredning - orgel
Ny kororgel tillkom.

Västbo Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

LA Dnr 236/92 (Arkiv)

År 1992 - 1992 Underhåll
Reparation av puts och målning.

LA Dnr 1999/17. (Arkiv)

År 1993 - 1994 Underhåll - exteriör
Reparation av tak, fönster, dörrar, tornluckor och ur. Omfogning av samtliga fasader.

LA Dnr 32/93 (Arkiv)

År 1994 - 1995 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på två epitafier av konservator Lars Sandberg.

Lars Sandberg (Konservator)

LA Dnr 563/94 (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll
Omfogning, hydrofobering av fasad mot S. Invändig rengöring, målning av saltskadad vägg.

LA Dnr 193/00 (Arkiv)