Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

OSKARSHAMN MISTERHULT 1:90 - husnr 1, MISTERHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Misterhult 0080

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MISTERHULTS KYRKA (akt.)

1777 - 1780

Kalmar
Oskarshamn
Småland
Misterhult
Misterhults församling
Linköpings stift
Mistravägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

ÄLDRE KYRKA - Den medeltida kyrkan var belägen i västra delen av gamla kyrkogården. Den var uppförd av liggande timmer och bestod av ett långhus med smalare och lägre kor samt sakristia av sten. Tre av dess fönster hade senmedeltida glasmålningar. I slutet av 1600-talet tillbyggdes kyrkan åt norr och ett större kor samt vapenhus uppfördes. Dessutom höjdes väggarna och fönstren förstorades. 1726 tillbyggdes en korsarm i söder. Kyrkan revs när den nya kyrkan stod klar 1780.

NUVARANDE KYRKA - Misterhults nya kyrka uppfördes 1777-80 efter ritningar av Mikael och Magnus Cosswa (adlade Ankarsvärd), samt av patronaträttsinnehavaren Claes ...

Läs mer i eget fönster

År 1777 - 1780 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn och rudimentära korsarmar

Claes Didrik von Breitholtz (Arkitekt)

Magnus Ankarswärd (Arkitekt)

Mikael Ankarswärd (Arkitekt)

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

Peter Andersson Lindstrand (Byggmästare)

År 1777 - 1778 Nybyggnad - Torn
Triumfkrucifix, altarskåpsflyglar, manshuvud.

Claes Didrik von Breitholtz (Arkitekt)

Magnus Ankarswärd (Arkitekt)

Mikael Ankarswärd (Arkitekt)

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

Peter Andersson Lindstrand (Byggmästare)

År 1777 - 1778 Nybyggnad - Sakristia

Claes Didrik von Breitholtz (Arkitekt)

Magnus Ankarswärd (Arkitekt)

Mikael Ankarswärd (Arkitekt)

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

Peter Andersson Lindstrand (Byggmästare)

År 1777 - 1778 Nybyggnad - Korparti

Claes Didrik von Breitholtz (Arkitekt)

Magnus Ankarswärd (Arkitekt)

Mikael Ankarswärd (Arkitekt)

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

Peter Andersson Lindstrand (Byggmästare)

År 1777 - 1778 Nybyggnad - Korsarm/ar
Rudimentära korsarmar (dopkapell i norra korsarmen)

Claes Didrik von Breitholtz (Arkitekt)

Magnus Ankarswärd (Arkitekt)

Mikael Ankarswärd (Arkitekt)

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

Peter Andersson Lindstrand (Byggmästare)

År 1781 - 1781 Fast inredning - predikstol

Jonas Berggren (Konstnär - Bildhuggare)

År 1781 - 1781 Fast inredning - altaruppsats

Jonas Berggren (Konstnär - Bildhuggare)

År 1794 - 1794 Fast inredning - orgel
Orgelverk av Schiörlin och fasad av Wulff.

Jacob Wulff (Arkitekt)

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

År 1794 - 1794 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av trä skänkt av häradshövding Johan Heller.
År 1839 - 1839 Ändring - restaurering
Extetriör och interiör restaurering efter åsknedslag med efterföljande brand.
År 1869 - 1869 Fast inredning - orgel
Ombyggnad av orgel.
År 1869 - 1869 Ändring - restaurering, interiör
Den tidigare färgsättningen ersatt av vitt och guld.
År 1902 - 1906 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny öppne bänkinredning. Flyttning av predikstolen och tillkomst av trappa till densamma. Nytt spontat innertak. Lagerna i norr och söder borttagna. Nya läktartrappor och sannolikt borttagande av den övre av orgelläktarna. Ny altarring, Ommålning av interiören i främst rödbruna toner. Nytt golv av cementplattor i vapenhuset.
År 1902 - 1906 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrkdörrarna av ek ersatta av nya av furu med infogade rundfönster. Förstorade fönsteröppningar.
År 1912 - 1912 Fast inredning - orgel, orgelverk

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1927 - 1927 Ändring
De äldre glasfönstren återinsatta i koret.
År 1936 - 1937 Ändring - ombyggnad, interiör
Fönster i koret och vid södra och norra absiderna interiört igenmurade. Nya raka bänkgavlar. Norra absiden omvandlad till doprum, ytterdörren igensatt. Två skulpturer av Arvid Källström placerade i koret. Altarringen beklädd med plywood. Utvidgning av läktaren. Ommålning av interiören i främst blågrön färgskala. Väggarna i ljus terrakottafärg och takvalvet i mörkt gråblått.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

År 1936 - 1937 Ändring - restaurering, exteriör
Kyrkans ytterdörrar beklädda med ek. Tak omlagt med ekspån. Vindflöjel från den gamla kyrkan placerad ovan koret.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

År 1940 - 1940 Ändring - ombyggnad, exteriör
Fönsternischerna igenmurade exteriört i sidoabsiderna.

Arre Essén (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Ändring
Nya vita urtavlor på tornet.
År 1962 - 1962 Ändring - ombyggnad, exteriör
Spåntaket på tornet ersatt med kopparplåt.
År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad, exteriör
Spåntaket på långhuset ersatt med kopparplåt.
År 1971 - 1971 Ändring - restaurering, exteriör
Lagning av puts. Ommålning med sk KEIM-färg.
År 1973 - 1974 Konservatorsarbeten
Altaruppsats, predikstol, altarskåp med S:t Olof, Maria med Jesusbarnet, S:t Göran till häst m fl objekt.

Ragnar Flood (Konservator)

År 1974 - 1974 Ändring - ombyggnad, interiör
Altarringens inklädnad togs bort. Bänkarna avkortades framför norra absiden. Läktarunderbyggnad tillkom. Ommålning av interiören. Takvalvet i gråblått. I övrigt mestadels en grå färgskala samt vitt och guld.

Erik Persson (Arkitekt)

År 1997 - 1997 Konservatorsarbeten
Den sk skrinmadonnan.

Alicia Banek (Konservator)

År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten

Ninni Ekre (Konservator)

År 2004 - 2004 Konservatorsarbeten
Helgonskåp med S:t Olof och Mariaskulptur.

Anna Billing-Wetterlundh (Konservator)