Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING STORA BJURUM 1:2 - husnr 1, BJURUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bjurums kyrka exteriör västportal negnr 01-265-9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BJURUMS KYRKA (akt.)

1768 - Okänt

1768 - 1768

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Bjurum
Gudhems församling
Skara stift
Bjurums kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1999

Historiken kompletterad vid inventeringen 2001:
BJURUMS KYRKA, gemensam för Mårby och Hångers socknar, uppfördes 1768. I kyrkan finns ett flertal inventerier från Hånger och Mårby raserade medeltidskyrkor. Initativtagare till kyrkbygget var framför andra godsägare Karl Georg Lillie på Stora Bjurum.
Utifrån en inventering som genomfördes 1829 kan man konstatera att kyrkan vid denna tid hade tegeltak, att tornet var täckt med ett spåntak samt att de flesta fasta inventarierna var målade i en blå kulör. Åt väster fanns en rymlig mansläktare och åt öster, ovan sakristia och gravkor, fanns en läktare för folket på Stora Bjurums säteri...

Läs mer i eget fönster

År 1705 - 1705 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla, ursprungligen från Hångers kyrka.
År 1768 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1768 - 1768 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn.

Karl Georg Lillie (Byggherre)

År 1768 - 1768 Nybyggnad - Torn
Torn

Karl Georg Lillie (Byggherre)

År 1768 - 1768 Nybyggnad - Korparti
Ursprungligen sakristia och gravkor, omdanat till kor 1902-03

Karl Georg Lillie (Byggherre)

År 1823 - 1823 Ändring - restaurering, interiör
Invändig renovering, bl.a. målningar i innertak troligen utförda 1823.
År 1902 - 1903 Fast inredning - altare
Altare
År 1902 - 1903 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia.
År 1902 - 1903 Fast inredning - altarring
Altarring
År 1902 - 1903 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1902 - 1903 Fast inredning - läktare
Orgelläktare
År 1902 - 1903 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning.
År 1923 - 1923 Fast inredning - orgel
Orgel

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

Johannes Dahl (Orgelbyggare)

År 1952 - 1953 Ändring - restaurering
Invändig och utvändig renovering

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1960 - 1960 Teknisk installation
Elektrifiering av klockringning
År 1993 - 1994 Ändring - restaurering, interiör
Invändig renovering

Byggnadsfirma Kenneth Johansson AB (Entreprenör)

År 1996 - 1996 Ändring - restaurering
Renovering av tornspira

Byggnadsfirma Kenneth Johansson AB (Entreprenör)