Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KIRUNA JUKKASJÄRVI KYRKA 1:1 - husnr 1, JUKKASJÄRVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1089-25.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JUKKASJÄRVI KYRKA (akt.), JUKKASJÄRVI KYRKA (akt.)

1607 - 1607

1726 - 1726

1726 - 1726

Norrbotten
Kiruna
Lappland
Jukkasjärvi
Jukkasjärvi församling
Luleå stift
Marknadsvägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2009

Kyrkans äldsta delar härrör från tidigt 1600-tal men i sin nuvarande gestalt daterar den sig till 1700-talets början. Klockstapen bygges på 1740-talet och samtidigt brädfodrades kyrkan utvändigt.

År 1607 - 1607 Nybyggnad
Delar ingår i den nuvarande kyrkan
År 1726 - 1726 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, sakristia och vapenhus.
År 1726 - 1726 Nybyggnad - Sakristia
År 1726 - 1726 Nybyggnad - Vapenhus
År 1726 - 1726 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Delar av äldre kyrka från 1607 ingår.
År 1747 - 1747 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrkans ytterväggar brädfodras.
År 1783 - 1785 Ändring - ombyggnad
Omfattande reparationer, bl a ny inredning och läktare.
År 1890 - 1890 Ändring - restaurering
Restaurering.
År 1907 - 1907 Ändring - restaurering
Restaurering, bl a ny altaruppsats av arkitekt Carl Westman.

Carl Westman (Arkitekt)

År 1924 - 1924 Teknisk installation - el
Tillstånd till elektrisk belysning. Länsarkitekten Olof Lundgren.

Olof Lundgren (Arkitekt)

År 1924 - 1924 Specifika inventarier - altartavla
Tillstånd att uppsätta en till församlingen skänkt altartavla av Viktor Jernberg. I samband därmed vidtaga vissa förändringar å altaret. Länsarkitekten Olof Lundgren.

Olof Lundgren (Arkitekt)

Viktor Jernberg (Konstnär)

År 1951 - 1951 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Altarskulptur av professor Bror Hjorth.

Bror Hjorth (Konstnär - Skulptör)

År 1953 - 1953 Fast inredning - bänkinredning
Tillstånd till ändring av bänkarna i kyrkan. Arkitekt Arvid Falkenberg.

Arvid Falkenberg (Arkitekt)

År 1954 - 1954 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Artist Fridtiof Erichsson. Ny orgel. Grönlunds orgelfabrik.

Fridtiof Erichsson (Konstnär)

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1969 - 1969 Fast inredning - altarring
Tillstånd till att klä altarringen med renskinn.
År 1996 - 1996 Fast inredning - orgel
Tillstånd till renovering av tramporgel i kyrkan.
År 1996 - 1996 Fast inredning - läktare
Tillstånd till förstärkning av orgelläktaren samt byte av läktargolvet.
År 1997 - 1997 Ändring - restaurering
Slutbesiktning av restaureringsåtgärder på kyrkan av Norrbottens museum. De aktuella åtgärderna har i korthet varit: • Total färgborttagning på väggar och tak invändigt samt på fasader med IR-värme • Total färgborttagning på samtliga bänkar • Slipning och oljning av samtliga golvytor • Nytt golv på läktaren, lika det i kyrksalen • Vapenhusets innersta dörrpar har flyttats till andra sidan karmen varvid gångjärn bytt sida. En list har satts runt karmen. Dessa åtgärder är gjorda för att minska drag och medföljande temperaturskillnader i kyrkan • Väggar och tak har målats med linoljefärg • Bänkar har linoljelaserats, halvoljats samt fernissats tunt • Altare, altarring samt knäfallsbänkar har slipats och ommålats med linoljefärg samt förgyllts på vissa profiler och lister • Predikstol, baldakin, läktarbarriärer, takdekor samt korskrank har såptvättats, delvis ommålats och omförgyllts samt halvoljats • Kyrkans fasader har målats med linoljefärg • Takspån har bytts ut vid behov och taket tjärats • Nytt takkors och spira har gjorts lika de äldre • Vinden har tömts på spån och isolerats på nytt • Samtliga fönster har skrapats och ommålats med linoljefärg • El har nydragits

Lars Levi Sunna (Konstnär)

År 1997 - 1997 Fast inredning - orgel
Ny orgel från Grönlunds orgelbyggeri. Orgelfasad utformad av Lars Levi Sunna.
År 1999 - 1999 Ändring - ombyggnad
Tillstånd till ny handikappramp och åtgärda golvnivå i vapenhus, samt demontera en kyrkbänk för tillskapande av rullstolsplats.