Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND FÅRÖ GOTSKA SANDÖN 1:1 - husnr 8, GOTSKA SANDÖNS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

kapell 8.2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GOTSKA SANDÖNS KAPELL (akt.), GOTSKA SANDÖNS KAPELL (akt.)

1950 - 1950

1950 - 1950

Gotland
Gotland
Gotland
Fårö
Fårö församling
Visby stift
Fårö Gotska Sandön 216

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2011

Gotska Sandöns kapell invigdes 1950, det uppfördes efter ritningar av arkitekten R. O. Swenson. Länsarkitekt Olle Karth fick uppdraget att revidera ritningarna. Kapellets uppförande bekostades av fru Karin Ekenberg från Stockholm efter att i en insändare av sjökapten Hans Hansson, Göteborg, i Svenska Dagbladet 1948 ha läst att ön saknade gudstjänstlokal.

Domänverket tillhandahöll timmer utan kostnad och Slite rederi transporterade gratis ett mindre sågverk och en traktor från Gotland till Gotska Sandön. Karths medver-kan innebar en förenkling av kapellet samt att den planerade klockstapeln slopades. Den fasta inredning bekostades...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1996

Gotska Sandöns kapell invigdes 1950, det uppfördes efter ritningar av arkitekten R. O. Swenson. Länsarkitekt Olle Karth fick uppdraget att revidera ritningarna. Kapellets uppförande bekostades av fru Karin Ekenberg från Stockholm efter att i en insändare av sjökapten Hans Hansson, Göteborg, i Svenska Dagbladet 1948 ha läst att ön saknade gudstjänstlokal.

Domänverket tillhandahöll timmer utan kostnad och Slite rederi transporterade gratis ett mindre sågverk och en traktor från Gotland till Gotska Sandön. Karths medver-kan innebar en förenkling av kapellet samt att den planerade klockstapeln slopades. Den fasta inredning bekostades...

År 1948 - 1948 Ändring
Skrev sjökapten Hans Hansson en artikel i Svenska Dagbladet med förslag till insamling till ett nytt kapell. Den lästes av fru Karin Ekenberg som berördes och bekostade kapellets uppförande.
År 1950 - 1950 Nybyggnad

Ragnar Ossian Swensson (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Nybyggnad
Kapellet invigdes, klockstapeln skänktes av entreprenörerna som byggde kapellet. Fjällpanel på långhusets V gavelröste. Klockan skänktes vid kapellets invigning av lotsverket (göts 1925 av K. G. Bergholtz, Stockholm. Användes som mistsignalklocka i en klockboj).

K G Bergholtz klockgjuteri (Klockgjuteri)

År 1954 - 1954 Ändring
Draperi hänger framför korets absid.
År 1960 - 1960 Ändring
Spåntaket ansågs i dåligt skick.
År 1977 - 1977 Underhåll
Anticimex sprutade byggnaden mot husbock.
År 1993 - 1993 Ändring
Fjällpanelen på långhusets V gavelröste är borttaget, bänkarna var vitmålade, absiddraperiet finns ännu kvar.
År 2000 - 2000 Invigning
Takryttaren ritad av Birger Andersson invigdes.

Birger Andersson (Okänd)