Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING SOLBERGA 16:1 - husnr 2, SOLBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Solberga kyrka exteriör nv negnr 01-270-5a.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SOLBERGA KYRKA (akt.)

1100 - 1549

1100 - 1549

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Solberga
Åsarps församling
Skara stift
Solberga kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1998

Historiken kompletterad vid inventeringen 2001:
SOLBERGA KYRKA är en romansk stenkyrka som uppfördes under 1100- eller 1200-talets första hälft. Kyrkans dopfunt är från samma tid. Kyrkan har senare byggts till med ett vapenhus av trä i två våningar på den västra sidan och med en sakristia av trä på norra sidan. Eventuellt kan vapenhuset ha byggts till under 1700-talet medan sakristian uppfördes efter kyrkostämmans beslut 1830. Enligt arkivuppgifter skall vapenhuset, vid en renovering 1863, ha avlägsnats från södra långsidan för att nyuppföras med nuvarande placering på den västra gaveln där man tog upp en ny port. Vid samma tillfäl...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1549 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1100 - 1549 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor.
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1700 - 1799 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus
År 1700 - 1799 Specifika inventarier - dopfunt
Dopängel.
År 1750 - 1769 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Grisaillemålningar i kyrkorummets innertak.

Fredrik Wahlin (Konstnär)

År 1830 - 1899 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1863 - 1863 Ändring - restaurering
År 1922 - 1922 Ändring - restaurering, interiör
Restaurering av takmålningar

Bernard Molinder (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1924 - 1926 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Draperimålning altarvägg.
År 1968 - 1968 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerades.

Åsarps Elektriska (Entreprenör)