Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING FIVLEREDS KYRKA 1:1 - husnr 1, FIVLEREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fivlereds kyrka exteriör no negnr 01-270-15a.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FIVLEREDS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Fivlered
Åsarps församling
Skara stift
Fivlereds kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Historiken kompletterad vid inventeringen 2001:
FIVLEREDS KYRKA - Den romanska stenkyrkan med tresidigt avslutat korparti uppfördes sannolikt under 1100- eller tidigt 1200-tal. Ursprungliga murpartier återfinns i det befintliga långhusets västra del. Kyrkan byggdes till åt öster 1741 och fick då ett tresidigt avslutat korparti av samma bredd som den medeltida kyrkans långhus. Sakristian, som är tillbyggd invid skarven mellan den medeltida och den senare delen, har en okänd tillkomsttid.
Enligt ett sockenstämmoprotokoll från 1757 skall predikstolen vara under förfärdigande och ryttmästare Rotkirch (vars initialer står under en av va...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1150 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1550 - 1759 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar på innerväggarna.
År 1734 - 1734 Nybyggnad - Vapenhus
Tillbyggd åt väster med vapenhus av trä i två våningar.
År 1741 - 1741 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1770 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Draperimålning kring altaruppsatsen.
År 1792 - 1792 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats.

J Lindberg (Konstnär)

År 1920 - 1920 Ändring - restaurering
Invändig och utvändig renovering.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1928 - 1928 Underhåll - exteriör
Renovering av panelen på vapenhusets fasad.
År 1929 - 1929 Underhåll - exteriör
Omläggning av taktegel.
År 1935 - 1935 Konservatorsarbeten
Framtagande av kalkmåleri

L J Johansson (Byggmästare)

Sven Gustafsson (Konservator)

År 1935 - 1935 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem

L J Johansson (Byggmästare)

År 1954 - 1955 Teknisk installation - el
Installation elektrisk belysning, el-ingenjör Sigurd Lidén,

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1954 - 1955 Teknisk installation - värme
Installation av elektrisk värme, el-ingenjör Sigurd Lidén.

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1954 - 1955 Konservatorsarbeten
Framrtagande/konservering av kalkmålningar och visst schablonmåleri.

Olle Hellström (Konservator)

År 1954 - 1955 Ändring - ombyggnad
Utvändig och invändig renovering: Nya kopplade fönster; ombyggnad av bänkar m.m.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1983 - 1983 Ändring - restaurering
Invändig och utvändig renovering.
År 1992 - 1992 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig renovering.