Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORGHOLM KÄLLA 2:1 - husnr 1, KÄLLA GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0101928

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÄLLA GAMLA KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1150 - 1299

Kalmar
Borgholm
Öland
Källa
Nordölands församling
Växjö stift
Källahamnsvägen 77

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Kultur och nöjesliv - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Vid utgrävningar av Källa kyrka 1971-72 fann man under den stenkyrka som idag finns på
platsen, ett tjockt lager med sot och brandrester. Detta tolkades som att stenkyrkan haft en
föregångare i form av en träkyrka. Denna bör i så fall ha funnits redan under 1000-talet. Man
fann också gravsättningar under sotlagret inom träkyrkans tidigare väggar. Stenkyrkan
började byggas omkring 1170. Då byggdes kyrkans torn antingen i anslutning till träkyrkan
eller i form av en fristående kastal. I början av 1200-talet försvann träkyrkan och långhuset av
sten började byggas. Under århundradet byggdes långhuset ut efterhand så att det fick e...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1995

Kyrkans komplicerade byggnadshistoria avspeglas i murverket ovanför bottenvåningen och har också kompletterats genom utgrävningar. Ett kraftigt kollager talar för att en träkyrka var den första byggnaden på platsen. Den nuvarande kyrkobyggnaden innehåller stora rester av en romansk kyrka, troligen byggd under senare delen av 1100-talet. Äldst är ett torn i väster, som nu i stympat skick ingår som en del av kyrkorummet, samt långhuset. Tornet hade ursprungligen minst fem våningar, av vilka flera var uppdelade i tunnvälvda rum. Ursprungligen hade kyrkan ett lägre och smalare, absidförsett kor.

Absidkoret revs eventuellt redan cirk...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1150 - 1199 Nybyggnad - Torn
År 1150 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1150 - 1299 Nybyggnad - Korparti
År 1200 - 1999 Ändring
För kyrkans historis se "kyrkans historik" samt bifogad PDF.
År 1230 - 1269 Nybyggnad - Vapenhus
År 1761 - 1761 Nybyggnad - Sakristia