Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA DANMARKS-HAMMARBY 5:1 - husnr 2, TILLSYNSMANNABOSTADEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TILLSYNSMANNABOSTADEN (akt.)

1840 - 1859

Uppsala
Uppsala
Uppland
Danmark
Danmark-Funbo församling
Uppsala stift
Danmarks-Hammarby 20

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad

Jordbruk - Magasin - Sädesmagasin

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnaden är troligen uppförd i mitten av 1800-talet. Den var då ett spannmålsmagasin. 1884 byggdes den om till en lägenhet för tillsynsmannen på Hammarby. Övervåningen inreddes troligen på 1950-talet. I början av 1960-och 1970-talen har huset byggts om invändigt. Lägenheterna slogs ihop och interiörerna moderniserades.

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan med röd panel, vita knutar och en veranda med snickarglädje. Grund av stora kvaderhuggna granitblock, timmerstomme klädd med liggande rödmålad panel lika övriga byggnader, vita knutbrädor, sadeltak med svartmålad plåt i skivtäckning, plåtklädd skorsten. Planlösningen i b...

Läs mer i eget fönster

År 1840 - 1859 Nybyggnad
År 1884 - 1884 Ändring - ombyggnad
1884 byggdes den om till en lägenhet för tillsynsmannen på Hammarby.
År 1950 - 1959 Ändring - ombyggnad, interiör
Övervåningen inreddes troligen på 1950-talet.
År 1960 - 1969 Ändring - ombyggnad, interiör
I början av 1960-och 1970-talen har huset byggts om invändigt. Lägenheterna slogs ihop och interiörerna moderniserades.
År 1970 - 1979 Ändring - ombyggnad, interiör
I början av 1960-och 1970-talen har huset byggts om invändigt. Lägenheterna slogs ihop och interiörerna moderniserades.