Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÄNGNÄS TYNNELSÖ 1:5 - husnr 1, TYNNELSÖ SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning

ff973111

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TYNNELSÖ SLOTT (akt.)

1300 - 1399

Södermanland
Strängnäs
Södermanland
Överselö
Stallarholmens församling
Strängnäs stift
Tynnelsö slott

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Tynnelsö slott är ett tegelhus i fem våningar, vars äldsta del, en tvåskeppig, kryssvälvd källare, troligen uppförts på 1300-talet. Slottet byggdes om på 1400-talet av biskop Kort Rogge i Strängnäs. Åren 1584-1619 förändrades det medeltida huset helt och försågs bl a med tre tornliknande utbyggnader. Dörrar och kassettak finns bevarade från denna tid. Sin nuvarande exteriör fick slottet på 1820-talet, varvid bl a den södra utbyggnaden revs och en lanternin uppförde på taket.
1940 skänktes slottet till Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien av kabinettskammarherre E Boström.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förtecknin...

Läs mer i eget fönster

År 1300 - 1399 Nybyggnad
Slottets äldsta del, en tvåskeppig, kryssvälvd källare, har troligen uppförts på 1300-talet.
År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad
År 1584 - 1619 Ändring - ombyggnad
Åren 1584-1619 förändrades det medeltida huset helt och försågs bl a med tre tornliknande utbyggnader. Dörrar och kassettak finns bevarade från denna tid.
År 1820 - 1829 Ändring - ombyggnad, exteriör
Sin nuvarande exteriör fick slottet på 1820-talet, varvid bl a den södra utbyggnaden revs och en lanternin uppförde på taket. KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3