Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERVIK ÖVERUM 1:3 - husnr 1, ÖVERUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Överums kyrka 092

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖVERUMS KYRKA (akt.)

1872 - 1872

1872 - 1872

Kalmar
Västervik
Småland
Överum
Överums församling
Linköpings stift
Bruksgatan 5

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

En lokal för gudstjänstbruk fanns vid Överums bruk åtminstone från mitten av 1700-talet. Länge användes ett hus vid den sk "masugnsbacken". Från 1800-talets första decennier, eventuellt omkring år 1825, fram till det att den nuvarande kyrkan byggdes användes en byggnad vid det sk torget som kyrka. När den nuvarande kyrkan byggdes på torget flyttades den gamla kyrkan ca 20 meter söderut. Där ligger den ännu. Byggnaden har använts som skola, läkarbostad och från 1962 som församlingshem. Den har om- och tillbyggt några gånger bl a på 1960-talet.
Redan på 1700-talet fanns brukspredikant på bruket, ofta en präst från någon av grannförsa...

Läs mer i eget fönster

År 1872 - 1872 Nybyggnad
Kyrkan byggdes till med en femsidig sakristia i öster.

Barend van Orley (Konstnär)

Johannes Dahl (Arkitekt)

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Mårtensson (Orgelbyggeri)

Ture Jangvik (Arkitekt)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1872 - 1872 Nybyggnad
År 1882 - 1882 Fast inredning - orgel
År 1889 - 1889 Nybyggnad - Torn
År 1913 - 1913 Ändring - restaurering, interiör
Väggar och tak målades, liksom predikstol, bänkar och läktare.
År 1932 - 1932 Ändring - tillbyggnad
År 1932 - 1932 Fast inredning - predikstol
År 1932 - 1932 Teknisk installation - värme
År 1932 - 1932 Teknisk installation - el
År 1936 - 1936 Fast inredning - orgel
Orgeln ombyggd till pneumatisk.
År 1940 - 1940 Specifika inventarier - altartavla
Skänkt av bruksdisponent Carl Sundberg med maka.
År 1957 - 1957 Specifika inventarier - dopfunt
År 1966 - 1966 Ändring - restaurering, exteriör
Tornet putsades om, putsen på långhuset lagades och kyrkobyggnaden avfärgades i vitt. Plåttaket på långhus och skarisia lagades. Även torntakets spånbeklädnad sågs över och taket tjärades.
År 1966 - 1966 Ändring - restaurering, interiör
Inklädnad med plywood togs bort på läktarbarriär och altarring. Delar av bänkarnas prydnader återställdes. Ny, ljusare färgsättning med bänkar i grönt. Läktarunderbyggnad i väster med bl a toalett. I vapenhuset lades nytt stengolv. Omfattande renovering av sakristian med bl a ny textilförvaring.
År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel, orgelverk
År 1978 - 1978 Ändring - ombyggnad, yttertak
Ny taktäckning med dubbelfalsad plastbehandlad plåt- Taksvallet lades om. Takstolar riktades upp. Översyn av spåntak på tornet.
År 1984 - 1984 Underhåll - exteriör
Omkalkning av fasader, omtjärning av torntak, målning av fönster.
År 2000 - 2000 Ändring
Tillgänglighetsanpassning av torningång genom markhöjning.
År 2000 - 2000 Ändring - restaurering, exteriör
Blästring av fasader och avfärgning med gotlandskalk i varm vit kulör. Putsen på tornets pilastrar höggs ned, trästommen kläddes med papp, modernt reveteringsnät och kalkputsrevertering. Tornets spåntak sågs över. Långhusetaket målades. Fönstren målades.