Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERVIK TÅNGERED 5:1 - husnr 1, LOFTAHAMMARS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Loftahammars kyrka 003

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LOFTAHAMMARS KYRKA (akt.)

1756 - 1760

1856 - 1860

Kalmar
Västervik
Småland
Loftahammar
Loftahammars församling
Linköpings stift
Bjursundsvägen 64

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

År 1756 påbörjades byggandet av Loftahammars kyrka. Den nya stenkyrkan ersatte Hammars kapell, troligen byggt 1609 då Loftahammar fick egen präst. Stenkyrkan uppfördes nordväst om det gamla kapellet. Från kapellet återvändes ett antal brädor med dekormåleri. De återfinns idag i kyrkans i kyrkans yttertak och kan ses från kyrkvinden. Vem som gjorde ritningarna till den nya kyrkan är inte känt men de kan ha gjorts av byggmästare Peter Frimodig, Linköping, som var engagerad i arbete med kyrkan. I detta arbete deltog också murarmästaren P. Himmelstrand. Loftahammars kyrka fick namnet Stor amiralen Prints Carls kyrka och invigdes 1764 av...

Läs mer i eget fönster

År 1756 - 1760 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och tresidigt avslutat korparti.

Petter Frimodig (Byggmästare)

År 1761 - 1761 Fast inredning - predikstol

Jonas Berggren (Konstnär - Bildhuggare)

År 1761 - 1761 Fast inredning - predikstol, ljudtak

Jonas Berggren (Konstnär - Bildhuggare)

År 1767 - 1767 Fast inredning - orgel
År 1775 - 1777 Nybyggnad - Torn

Magnus Beurling (Byggmästare)

År 1780 - 1780 Nybyggnad - Sakristia
År 1787 - 1787 Fast inredning - altaruppsats
År 1846 - 1846 Ändring - ombyggnad, yttertak
Spåntaket byts mot tegel.
År 1853 - 1853 Specifika inventarier - altartavla
År 1856 - 1860 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1874 - 1874 Fast inredning - orgel, orgelverk
Tillbyggt pedalverk.
År 1883 - 1883 Fast inredning - bänkinredning
År 1883 - 1883 Teknisk installation - värme
Värmekaminer installeras.
År 1907 - 1907 Specifika inventarier - tornur
År 1927 - 1927 Underhåll - målningsarbete, interiör
Taket vitt med tvåfärgad taklist. Väggarna i grå nyans. Nedre delen klädd med marmorerad panel. Mörka ramar kring fönstren. Läktare i vitt och guld.
År 1933 - 1933 Fast inredning - orgel
Renovering.
År 1948 - 1948 Teknisk installation - el
År 1948 - 1948 Teknisk installation - värme
År 1948 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya dörrar mellan vapenhuset och kyrkorummet, innanfönster av antikglas. Omhägning av ljuskronor, ommålning - väggarna gräddgulvit, altaruppsättningen i gråbrunt, altarringen i gräddgulgrått samt förgyllning, bänkinredningen gråblå invändigt med gavlarna i blått med temperalaserade fyllningar i blå och grå nyanser. Bänkinredningen reviderades - treklöver och andra utsirningar avlägsnades och gavlarna marmoreringsmålades. En bänkrader på var sida mitt gången togs bort och bänkraderna försågs med nya skärmar. Ny trappa till läktaren från vapenhuset. Isolering av innertak. Södra korporten igensattes men finns kvar som blinddörr.
År 1948 - 1950 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt ogelverk.
År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, yttertak
Tornhuven förses med kopparplåt och renoveras.
År 1951 - 1951 Specifika inventarier - altartavla

Curt Wiberg (Konstnär)

År 1957 - 1957 Ändring - ombyggnad, yttertak
Långhusets tegeltak byts mot kopparplåt.
År 1957 - 1957 Underhåll - exteriör
Översyn av fasadputs och snickerier.
År 1958 - 1958 Specifika inventarier - dopfunt
Tillverkad i kalksten av Bröderna Styrenius Stenhuggeri, Västervik. Ritning av arkitekt Arre Essen. Skänkt av Tångereds kyrkliga syförening.
År 1982 - 1982 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad.
År 1983 - 1983 Underhåll - interiör
Ommålning av altartavlans omramning, altarring, läktarbröstning, pelare, orgelfasad och predikstol i ursprunglig färgsättning. Väggar och tak. Knäfallet justerades, fick nytt tyg och tyget på överliggaren togs bort.
År 1983 - 1983 Teknisk installation - el
Nya ledningar, elcentral och manövercentral.
År 1987 - 1987 Underhåll - exteriör
Lagning och avfärgning av puts. Ommålning av snickerier.
År 1995 - 2000 Fast inredning - orgel
Wahlbergs orgel från 1767 rekonstrueras och görs åter spelbar.

Åkerman&Lund (Orgelbyggeri)

År 2002 - 2002 Underhåll - exteriör
Renovering av fasadputs, lanterninen och fönster.
År 2002 - 2002 Underhåll - golv
Byte av kyrksalens trägolv i sin helhet.
År 2002 - 2002 Fast inredning - bänkinredning
Tre bänkrader kortades och bäkinredningen glesades ur.