Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERVIK SYRENEN 1 - husnr 1, VÄSTERVIKS TINGSRÄTT Ny sökning Tillbaka till sökning

981332HB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTERVIKS TINGSRÄTT (akt.)

1959 - 1959

Kalmar
Västervik
Småland
Västervik
Västerviks församling
Linköpings stift
Fabriksgatan 21

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset består av ett flertal sammanfogade huskroppar som bildar en oregelbunden u-form. De sluter sig kring en trädgård som vid uppförandet utformades av trädgårdsarkitekt Walter Bauer. I u-formens öppning, som vetter mot sydväst, finns en gårdsplan från vilken besökaren når både tingshusets huvudentré, och den forna häradshövdingevillan som är sammanbyggd med domstolen. Villan används fortfarande som bostad.

Husets fasader är av rött tegel och takens form varierar mellan pulpet- och sadeltak och är täckta av både koppar och skiffer. Huvudentrén är placerad i ...

Läs mer i eget fönster

År 1959 - 1959 Nybyggnad
Byggnaden fungerade ännu som tingshus vid inventeringstillfället 1998.

Hans Brunnberg (Arkitekt)

Skånska Cementgjuteriet (Byggmästare)