Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERVIK PILA 1:1 - husnr 3, HALLINGEBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

0019

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HALLINGEBERGS KYRKA (akt.)

1759 - 1760

1859 - 1860

Kalmar
Västervik
Småland
Hallingeberg
Hallingeberg-Blackstads församling
Linköpings stift
Hallingeberg 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

I Hallingeberg fanns sedan medeltiden en träkyrka som blev för liten och bristfällig. Träkyrkan bestod av ett enda rum med tunnvälvt tak av trä. Kyrkan hade tre rundbågiga större fönster på långsidorna och två i koret. Det fanns två ingångar på södra sidan. Den västra ingången gick genom tornrummet, vilket vill säga att kyrkan hade ett torn. Kyrkan har renoverats 1863 och 1937.

Den nya kyrkan finansierades helt av en donation från Anna Cederflycht, ägare till godsen Helgerum och Ankarsrum, som i donationsbrevet utförligt specificerade hur pengarna, de 72 000 daler kopparmynt som hon skänkt, skulle användas. När den nya kyrkan skul...

Läs mer i eget fönster

År 1300 - 1500 Specifika inventarier - altarskåp
År 1759 - 1760 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Anders Hanquist (Byggmästare)

Andreas Rhyzelius (Arkitekt)

År 1759 - 1760 Nybyggnad - Torn

Anders Hanquist (Byggmästare)

Andreas Rhyzelius (Arkitekt)

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1759 - 1760 Nybyggnad - Sakristia

Anders Hanquist (Byggmästare)

Andreas Rhyzelius (Arkitekt)

År 1759 - 1760 Nybyggnad - Korparti

Anders Hanquist (Byggmästare)

Andreas Rhyzelius (Arkitekt)

År 1761 - 1761 Fast inredning - predikstol

Nils Österbom (Konstnär - Bildhuggare)

År 1761 - 1761 Fast inredning - orgel

Lars Wahlberg (Orgelbyggare)

Nils Österbom (Konstnär - Bildhuggare)

År 1761 - 1761 Fast inredning - altaruppsats

Magnus Wicander (Konstnär)

Nils Österbom (Konstnär - Bildhuggare)

År 1774 - 1774 Fast inredning - läktare
Läktarbarriärens speglar bemålade med bibliska personer.

Magnus Wicander (Konstnär)

År 1795 - 1795 Ändring - ombyggnad, yttertak
Torntaket åtgärdat efter åsknedslag.
År 1830 - 1830 Ändring - ombyggnad, yttertak
Spåntak ersatt med tegeltak.
År 1859 - 1860 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1863 - 1863 Ändring - restaurering
Stor restaurering pga röta i bjälklaget, interiör och exteriör:ommålning, altaret förhöjdes, ny altarring i gjutjärn och exteriör rappning.
År 1877 - 1877 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt i kolmårdsmarmor.
År 1878 - 1878 Teknisk installation - värme
År 1888 - 1888 Ändring
KYRKOGÅRDEN. Nya kyrkogården invigs 17 juni, den norra delen tillkommer. Det östliga området med gräsmatta, som idag ligger utanför inhägnaden, var kyrkogård fram till denna tidpunkt.
År 1896 - 1897 Ändring - ombyggnad, interiör
De gamla bänkkvarteren byttes mot nya ekmålade öppna bänkrader i nygotisk stil, nytt trägolv. Ommålning med bröstningar i mörk färg på väggarna upp till nedre fönsterkarmarna, däröver schablondekor, vitt tak och vit taklist, predikstolen i vitt och guld.
År 1901 - 1901 Ändring
KYRKOGÅRDEN. Järnstaket uppfördes på östra sidan.
År 1914 - 1914 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk byggdes av EA Setterquist och son.
År 1923 - 1923 Ändring
KYRKOGÅRDEN. Gräsmattor anläggs på de norra kvarteren.
År 1931 - 1931 Ändring
Ytterdörren till sakristian togs upp.
År 1934 - 1934 Teknisk installation - värme
Värmesystemet byts ut till centralsystem med ånga.
År 1934 - 1934 Teknisk installation - el
Elbelysning installeras.
År 1936 - 1937 Ändring - restaurering
Yttermurarna slätputsade. Takteglet ersatt med skiffer. Interört: Altaruppställningens sidostycken återinsatta och de ursprungliga färgerna framtagna. Altarringen återställd. Antikglas i korfönsterna. Bänkinredningen ombyggd med raka gavlar. Korbänkarna reducerade från tre till en på varje sida, framför dessa bänkskärmar. Ett äldre altarskåp jämte äldre träskulpturer placerade i kyrkorummet. Ommålning av interiören. Väggarna i en varmt grå ton, bänkinredningen i samma ton med ljust marmorerade fyllningar i kobolt. Sakristian renoverad.

Knut von Schmalensee (Arkitekt)

År 1946 - 1947 Fast inredning - orgel
Orgeln omdisponerades av A Holmberg.
År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning installeras.
År 1957 - 1957 Teknisk installation - värme
El-värme installeras.
År 1973 - 1973 Ändring
Exteriör och interör renovering. Samma utförande med något ljusare grå ton i färgsättningen.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1991 - 1991 Ändring - restaurering, exteriör
Exteriör renovering, underhåll och avfärgning av fasaden.
År 2003 - 2003 Underhåll - takomläggning