Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERVIK NÄTET 171 - husnr 1, SANKT ANDREAS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANKT ANDREAS KAPELL (akt.), ANDREAS KAPELL (akt.)

1975 - 1975

1976 - 1976

Kalmar
Västervik
Småland
Västervik
Västerviks församling
Linköpings stift
Norra vägen 11

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2010

Nya bostadsområden tillkom i Västerviks norra stadsdelar under 1970-talet och församlingen
behövde lokaler för sin verksamhet där. I stadens södra stadsdelar hade S:t Johannes
Den låga före detta affärsbyggnaden och kapellet
skapar ett offentligt stadsrum i bostadsområdet.
Kapell och klockstapel från infartsvägen i söder.
distriktskyrka och församlingsgård byggts några år tidigare, år 1973. Efter att
kyrkofullmäktige år 1974 hade godkänt planerna på en församlingsgård i Skogshaga tillsattes
en byggnadskommitté som tillsammans med arkitekten Lennart Arfwidsson projekterade
nybyggnaden. En frivillig arbetsgrupp, Breviksgruppen...

Läs mer i eget fönster

År 1975 - 1975 Nybyggnad
Nybyggnad - Kapellet i dess helhet.
År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel
Fast inredning – orgel. En två år gammal orgel köps in från Magnussons Orgelbyggeri i Mölnlycke, tidigare använd i Umeå.
År 1976 - 1976 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Lennart Arfwidsson (Arkitekt)

År 1976 - 1976 Invigning
Invigning. Biskop Ragnar Askmark inviger kapellet den 18 september.
År 1980 - 1980 Teknisk installation - VA
Teknisk installation – VA. Efter upprepade översvämningar i källarplanet bygger kommunen om sina VA-anslutningar.
År 1983 - 1983 Ändring - ombyggnad, interiör
Ändring – ombyggnad, interiör. Ungdomsledarexpedition byggs i tidigare kapprum i källarplanet. Nytt fönster tas upp.
År 1988 - 1988 Underhåll - interiör
Underhåll - interiör. Slipning och lackning av golvet i kyrksalen.
År 1989 - 1990 Underhåll - exteriör
Underhåll - exteriör. Spåntaket tjärstryks, kyrktupp, spira och plåttak målningsbehandlas.
År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Ändring – ombyggnad, interiör. Hobbyrummet i källarplanet byggs om till två expeditioner.
År 1994 - 1994 Ändring
Ändring. Byte av mattor i församlingssal och studierum.
År 1994 - 1994 Teknisk installation
Teknisk installation. Takfönstret i kyrksalen får en fungerande öppningsmekanism. Utbyte av styr- och reglerutrustning för värme, vatten och ventilation.
År 1995 - 1995 Ändring
Ändring – interiör. Ny ljudisolerad dörr till prästexpeditionen. Fotolabbet saneras.
År 1995 - 1995 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Underhåll – målningsarbete, exteriör.
År 1996 - 1996 Teknisk installation
Teknisk installation. Spisen i serveringsköket byts.
År 1998 - 1998 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Underhåll – målningsarbete, exteriör. Spåntaket tjärstryks.
År 1999 - 1999 Teknisk installation
Teknisk installation – högtalaranläggning. Ny ljudanläggning från Ackes ljud, Växjö.
År 2002 - 2002 Teknisk installation
Teknisk installation. Ny klockringningsanläggning från Skånska klockgjuteriet, Hannas, Hammenhög.
År 2003 - 2003 Underhåll
Underhåll – exteriör och interiör. Dränering med Platonmatta runt byggnaden utförs efter fuktskada av Linderson Mark & Bygg, Västervik. Invändigt byts drabbade ytskikt, främst nya plastmattor och klinkergolv samt ommålning av väggar i källarplan.
År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad, interiör
Ändring – ombyggnad, interiör. Expeditionen i f.d. kapprum blir åter kapprum. Verkstad blir groventré. Öppen spis i mysrum demonteras. Utförare PEAB Sverige AB, Västervik.
År 2003 - 2003 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Underhåll – målningsarbete, exteriör. Fasaden målas om av Sandå måleri AB, Västervik.
År 2004 - 2004 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Underhåll – målningsarbete, exteriör. Omtjärning av spåntaket.
År 2004 - 2004 Teknisk installation
Teknisk installation. Ny diskmaskin till serveringsköket. Utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventilation.
År 2010 - 2010 Ändring - ombyggnad, interiör
Ändring – ombyggnad, interiör. Ny skåpsinredning och ytskikt i serveringsköket.