Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERVIK GLADHAMMARS KLOCKARBOL 1:1 - husnr 1, GLADHAMMARS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Gladhammar 0004

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GLADHAMMARS KYRKA (akt.)

1883 - 1886

1883 - 1886

Kalmar
Västervik
Småland
Gladhammar
Gladhammar-Västrums församling
Linköpings stift
Gladhammar 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

ÄLDRE KYRKA - Gladhammars gamla kyrka var en träkyrkan. Utseendet är känt genom flera avbildningar. Byggnaden som sannolikt var från medeltiden utgjordes av ett rektangulärt långhus och ett smalare, rakslutet kor. Kyrkan hade också sakristia av sten i norr och ett vapenhus av trä i väster, av okänd ålder. Kyrkans väggar var invändigt vitlimmade medan taken i såväl långhus som kor pryddes av rikt utformade målningar, troligen från 1700-talet. Kyrkan revs 1889, på kyrkans plats uppfördes 1938 ett begravningskapell.

NUVARANDE KYRKA - År 1873 beslutade församlingen att en ny kyrka skulle uppföras. Initiativtagare var Emil Key på Sundsh...

Läs mer i eget fönster

År 1677 - 1677 Specifika inventarier - dopfunt
År 1883 - 1886 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn och korsarmar.

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1883 - 1886 Nybyggnad - Torn

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1883 - 1886 Nybyggnad - Sakristia

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1883 - 1886 Nybyggnad - Korparti

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1883 - 1886 Nybyggnad - Korsarm/ar

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1883 - 1886 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1927 - 1927 Konservatorsarbeten
Konservering av gamla kyrkans altaruppsats, epitafium, skulpturen Nådastolen samt 16 mindre vapen och ett större, inför placering i kyrkan.

Alfred Nilsson (Konservator)

År 1931 - 1931 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning. Nya lampetter längs väggar och på orgelfasad och predikstol.
År 1949 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Tak, läktarbarriär och dörrar kläddes in med träfiberskivor. Ny färgsättning i gråvitt. Nya armaturer. Nedmontering av några bänkar. Ny placering av predikstol.

Arre Essén (Arkitekt)

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1950 - 1950 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning placerad i östra delen av koret.

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1950 - 1950 Konservatorsarbeten
Konservering av 16 begravningsvapen, ett huvudbanér, ett epitafium samt skulpturen Nådastolen.

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1960 - 1960 Fast inredning - orgel
Ny orgel och orgelfasad.

A. Mårtenssons Orgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1968 - 1968 Underhåll - takomläggning
Torn och tornspira renoverades och lades med ny kopparplåt.

Gösta Gärdsiö (Arkitekt)

År 1971 - 1971 Underhåll - takomläggning
Kopparplåt lades på tonets tak. Övriga tak lades med aluminiumplåt.
År 1985 - 1985 Konservatorsarbeten
Konservering av skulpturen Nådastolen.

Ola Westerudd (Konservator)

År 1996 - 1997 Ändring - restaurering, exteriör
Nytt koppartak på alla tak. Lanterninens fönster renoverade. Nya stuprör och vattenkupor, Renovering av takryttare och spira. Ventilationsplåtar monterade på taket. Inspektionslucka i kupolen. Lagning och tätning av murverk.

Lennart Arfwidsson (Arkitekt)

År 1999 - 2000 Ändring - restaurering, exteriör
Renovering av fönster nedan centrallanterninen. Lagning av murverk. Putsade blinderingar och tornets putsband avfärgade i tegelröd ton. Fialernas puts lagades och målades med KC- färg. Målning av fönster, dörrar och luckor i tegelröd kulör.

Lennart Arfwidsson (Arkitekt)

År 1999 - 2000 Ändring - restaurering, interiör
I huvudsak framtagning av ursprunglig bemålning och komplettering av denna på innerväggar. Borttagning av skivtäckning i tak samt målning. Ommålning av övrig inredning. Ny textilinredning i sakristian, nya elinstallationer, ny ljudanläggning samt renovering av äldre belysningsarmatur.

Lennart Arfwidsson (Arkitekt)

År 1999 - 2000 Konservatorsarbeten
Konservering av skulpturen Nådastolen.

Eva Ringborg (Konservator)