Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERVIK GAMLEBY 4:27 - husnr 1, GAMLEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2629-004.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GAMLEBY KYRKA (akt.)

1832 - 1833

1832 - 1833

Kalmar
Västervik
Småland
Gamleby
Gamleby församling
Linköpings stift
Gamleby 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1993

Ritningarna till den nya kyrkan utfördes av arkitekt Axel Ahnfelt och godkändes 1832. Kyrkan uppfördes 1832-33 under ledning av byggmästare J.F. Oppman, Norrköping, som tidigare byggt bl a Casimirsborgs slott och tingshuset i Gamleby. Kyrkan uppfördes med ett rektangulärt kyrkorum, i sydväst avdelat till ett halvrunt korutsprång med flankerande biutrymmen, samt med lanterninprytt torn i nordost. Tegel togs från tegelbruket i Gursten. Altare, predikstol och läktarbarriär utfördes av snickaren och bildhuggaren Malmström, från Västra Ny. Den nya kyrkan togs i bruk för gudstjänstfirande 1833 men invigdes inte förrän fyra år senare då äv...

Läs mer i eget fönster

År 1832 - 1833 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Axel Almfelt (Arkitekt)

Georg (Jöran) Folke Oppman (Byggmästare)

År 1832 - 1833 Nybyggnad - Torn

Axel Almfelt (Arkitekt)

Georg (Jöran) Folke Oppman (Byggmästare)

År 1832 - 1833 Nybyggnad - Korparti
Invändig absid, flankerad av sakristia och vigselrum.

Axel Almfelt (Arkitekt)

Georg (Jöran) Folke Oppman (Byggmästare)

År 1832 - 1833 Fast inredning - predikstol
År 1832 - 1833 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1837 - 1837 Invigning
Invigning förrättad av biskop Johan Jacob Hedrén.
År 1866 - 1866 Ändring - ombyggnad, interiör
Altarbordet höjdes. Predikstol och altarring målades i vitt.
År 1869 - 1869 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Frans Gustaf Andersson (Orgelbyggare)

År 1873 - 1873 Fast inredning - altare
Altarprydnad i form av kors med lamm tilllverkad av ornamentbildhuggare Nordin, Stockholm.
År 1880 - 1880 Teknisk installation - värme
Två luftcirkulationsugnar från Ankarsumsbruk installeras.
År 1885 - 1885 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny ekmålad bänkinredning med nygotiska gavlar. Ommålning av interiören - väggarna fältindelade. Absidväggen målad i rödbrunt och absidens hjälmvalv målad i blått med dekor av förgyllda stjärnor. Predikstol och läktarbröstninng målades och omförgylldes.

Hugo Hammarskjöld (Arkitekt)

År 1885 - 1885 Fast inredning - orgel
Renovering.

Åkerman&Lund (Orgelbyggeri)

År 1885 - 1885 Teknisk installation - värme
Värmekaminer.
År 1910 - 1910 Underhåll - interiör
Ommålning interiör.
År 1910 - 1910 Ändring - ombyggnad, exteriör
Murningsarbeten och plåtslageriarbeten.
År 1912 - 1913 Ändring - ombyggnad, interiör
Södra sidorummet vid absiden inrett till museum. Bänkarna ommålade.
År 1935 - 1937 Ändring - ombyggnad, interiör
De gotiska bänkgavlarna ersätts med låga raka gavlar. Ommålning av väggar, tak och fast inredning.

Johannes Dahl (Arkitekt)

År 1935 - 1937 Teknisk installation - värme
Centralvärme. Pannrum i berget intill västra ingången.
År 1936 - 1938 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt koppartak ersätter plåt. Omputsning och avfärgning av fasader.
År 1939 - 1939 Teknisk installation - el
Belysning i kyrkan.
År 1944 - 1944 Fast inredning - orgel
Orgelfasad utförd som en förstorad replik av den äldre fasaden.

A. Mårtenssons Orgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1959 - 1959 Specifika inventarier - tornur
År 1959 - 1959 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Nonfigurativ målning i absiden
År 1959 - 1959 Ändring - ombyggnad, interiör
Absidrundeln täcktes av en nonfigurativ målning i starka färger. Nytt altarkrucifix. Sakristian omändrades till vigsel- och andaktsrum och fönstren försågs med glasmålningar. Toalett i vapenhuset.

Erik Elwén (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Underhåll - exteriör
Puts och målningsarbeten.
År 1969 - 1970 Ändring - restaurering

Eric Elfwén (Arkitekt)

År 1969 - 1970 Fast inredning - altare

Eric Elfwén (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, interiör
Bjälklaget övervapenhuset avlägsnas - vapenhuset blir öppet i två våningar. Spiraltrappa till tornet. Förändring av läktaren. Läktarunderbyggnad med glasmålningar. Ommålning av interiören. Takvalvet i blekt blått och väggarna vita. Nytt golv i långhuset.

Erik Elwén (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel
Om- och tillbyggnad av orgeln.

Magnus Fries (Orgelbyggare)

År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
Förändring i sakristian - skåpsinredning. Trappan till förrådsutrymmet över sakristian byggdes om.
År 1987 - 1988 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnaden byggdes om med ny trappa i norra delen av läktarunderbyggnaden.
År 1987 - 1987 Konservatorsarbeten
Altaruppsats och minnestavlor.

Ola Westerudd (Konservator)

År 1995 - 1995 Ändring - ombyggnad, exteriör
ny taktäckning av koppar på torn och långhus. Putslagning i fasaden. Ommålning med Serponit KC-färg.

Lennart Arfwidsson (Arkitekt)

År 1998 - 1998 Ändring - ombyggnad, interiör
Bjälklaget över vapenhuset återuppbyggdes. Två nya trappor till andra tornvåningen. Ommålning av kyrkorummet och fast inredninng.

Lennart Arfwidsson (Arkitekt)

År 1998 - 1998 Konservatorsarbeten
Övertäckning av absidens målning.

Eva Ringborg (Konservator)

År 2001 - 2001 Fast inredning - orgel
Om- och tillbyggnad av orgel. Orgelfasaden målades i grån umbra.
År 2004 - 2004 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ny ljudanläggning.