Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KALMAR KVARNHOLMEN 2:14 - husnr 8001, GRIMSKÄRS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRIMSKÄRS SKANS (akt.), GRIMSKÄRS FYR (akt.)

1611 - 1623

1865 - Okänt

Kalmar
Kalmar
Småland
Kalmar
Kalmar domkyrkoförsamling
Växjö stift

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Ej i bruk

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

När den ännu existerande fyrstjärniga skansen började uppföras 1611 fanns här redan ett blockhus. Skansen var med säkerhet befäst 1623. Utbyggnads- och reparationsarbeten företogs 1685-96, då samtliga hörn försågs med batterier, 1743-45, då förstärkningar företogs och 1794-95, då de av trä byggda batterierna gjordes om i sten.
Fästningsverket uttömdes 1822. På skäret, som också fungerade som lotsuppassningsplats, uppförde Kalmar stad en mindre fyr 1837. Anläggningarna övertogs av kronan 1851 och förbättrades.
1865 uppfördes ett åttkantigt fyrtorn av trä efter A T Gellerstedts ritningar.
1931 upphörde lotspassnigen och 1940 ersa...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2000

1865 uppfördes ett fristående, åttakantigt, cirka ion meter högt trätorn ritat av A. T. Gellerstedt, med en linsapparat av fjärde ordningen. Tornets sidor målades i rutmönster, rött och vitt.
1880 uppsattes på nordöstra stranden en lykta med en spegelapparat på en ställning som varnade för grunden Grytan och Prästör.
1884 byggdes fyrtornet på till 15 meters höjd och inreddes med två fyrrum med två olika linsapparater, en för belysning av farleden norrut och en för farleden söderut. Samma år erhöll fyrplatsen en mistlur som drevs för hand.
1941 släcktes fyrtornet på Grimskär, sedan en ny fyr byggts på Skansgrundet och 1953 såldes...

Läs mer i eget fönster

År 1611 - 1623 Nybyggnad
När den ännu existerande fyrstjärniga skansen började uppföras 1611 fanns här redan ett blockhus. Skansen var med säkerhet befäst 1623.
År 1685 - 1696 Ändring - ombyggnad
Utbyggnads- och reparationsarbeten företogs 1685-96, då samtliga hörn försågs med batterier,
År 1743 - 1745 Ändring - ombyggnad
Förstärkningar företogs
År 1794 - 1795 Ändring - ombyggnad
De av trä byggda batterierna gjordes om i sten.
År 1865 - Okänt Nybyggnad
År 1941 - Okänt Tagen ur bruk