Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MALMÖ RIBERSBORG 3 - husnr 1, SANKT ANDREAS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_5739.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANKT ANDREAS KYRKA (akt.), SANKT ANDREAS KYRKA (akt.)

1958 - 1959

1959 - 1959

1959 - 1959

Skåne
Malmö
Skåne
Malmö
Malmö S:t Petri församling
Lunds stift
Fridhemstorget 25

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Historik

Inventeringsår 2017

Tankarna bakom S:t Andreas kyrka går tillbaka till 1949, då Slottsstadens församling
bildades genom utbrytning ur centrumförsamlingen S:t Petri. Stadsdelen var vid tiden
ett blomstrande nybyggnadsområde, som i hög grad lockade unga barnfamiljer till de
moderna lamellhusen. Trots att resurserna var begränsade, etablerade församlingen
både söndagsskola, ungdomsaktiviteter och studieverksamhet, som snabbt blev populära
tack vare ett omfattande ideellt engagemang. Till en början hölls förrättningarna i
Tyska kyrkan, som man fick hyra av Tyska församlingen, men snart väcktes drömmen
om att ha en egen lokal. Först köptes och inredd...

Läs mer i eget fönster

År 1958 - 1959 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Grundstenen till kyrkan lades 1958 i närvaro av biskopen och hundratals församlingsbor, och efter ett intensivt byggnadsarbete kunde byggnaden invigas till advent 1959.

Bror Thornberg (Arkitekt)

Thorsten Roos (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Thorsten Roos (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1959 - 1959 Fast inredning - altare
Högaltaret från 1959 är ritat av Roos och Thornberg. Det består av en mycket kraftig skiva av silvergranit, som vilar på två t-korsformade ben i samma material.

Bror Thornberg (Arkitekt)

Thorsten Roos (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten av italiensk alabaster är ritad 1959 av Roos/Thornberg. Funten är formad som en rak pelare med en rund urholkning upptill. På sidorna finns bibliska inskriptioner.

Bror Thornberg (Arkitekt)

Thorsten Roos (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Fast inredning - predikstol
Predikstolen är formgiven 1959 av Roos/Thornberg och integrerad med kortrappan. Predikstolen byggs upp av tre tjocka skivor av silvergranit, som står lätt skilda från varandra. Skivorna är fästa till en gjuten bottenplatta. På östra och västra sidan finns bibeltexter.

Bror Thornberg (Arkitekt)

Thorsten Roos (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen är från 1959 och ritad av Roos/Thornberg. Benställningarna är gjorda av mässingsrör, som bär skinnklädda sitsar och oklädda, böjda ryggar av trä. Handtagen är delvis läderlindade.

Bror Thornberg (Arkitekt)

Thorsten Roos (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockorna är fyra till antalet; stor-, mellan- och lillklockan i kampanilen, och en primklocka som hänger i en metallställning på orgelläktarens räcke. Alla klockorna är gjutna 1959, frånsett primklockan som är från 1984, av M& E Ohlssons Klockgjuteri i Ystad. På klockmantlarna finns bibelord och texter om klockornas tillkomst. I tornet hänger dessutom ett klockspel med fem små klockor, också gjutna 1959 av M& E Ohlsson.

M & E Ohlsson Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1960 - 1960 Ändring - ombyggnad
1960 igenmuras glaspartiet från långhuset mot församlingshusets hall. Den nya väggen bekläs med kalksten och en ekdörr sätts in. Ett färgfönster sätts in i S:t Petri kapell.
År 1961 - 1961 Fast inredning - orgel
Orgeln, byggd 1961 av Flentrop Orgelbouw i Holland, har 41 stämmor. Den renoverades och efterintonerades 2005, då den fick tillbaka sin neobaracka klang. Huvudverket och ryggpositivet, som är integrerat med orgelläktarens räcke, har spetsiga pipfält med träramar. Ett fält ovan spelbordet är försett med luckor.
År 1966 - 1966 Ändring - ombyggnad
1966 förses kyrkans enkelfönster med ett extra glas bl.a. för att motverka problem med kallras. Man hittar sprickor i kalkstensfasaden mot söder och väster, som beror på att fukt trängt in i den bakomliggande siporexisoleringen. Alla trasiga plattor byts ut och sprickor i fogarna tätas. En tät vägg sätts upp mellan vapenhuset och väntrummet.
År 1967 - 1967 Fast inredning - glasmålning
1967 sätter man in tre glasmålningar i vapenhuset. Tornets urtavlor lagas och belyses.
År 1977 - 1977 Ändring - tillgänglighetsanpassning
1977 ordnas en ramp mellan kyrkans båda nivåer. Marken framför huvudentrén höjs.
År 1980 - 1981 Ändring - ombyggnad
1980-81 rivs den fuktiga kalkstensfasaden och ersätts av en ny, luftad beklädnad. Ytterväggarna kläs med skivor av grå kalksten, som spåras med falska fogar för att få samma fasadindelning som innan. Stenen kramlas till betongen, som isoleras utvändigt med stenull. De utskjutande kalkstenselementen på sydgaveln sparas så långt det går.
År 2001 - 2001 Ändring - ombyggnad, golv
2001 rivs heltäckningsmattan i sakristian och ersätts av ett kalkstensgolv.
År 2003 - 2003 Underhåll - exteriör
2003 repareras kampanilen. Man hugger ner lös betong kring armeringsjärnen, så att de kan rostskyddsbehandlas, och fyller därefter ut och putsar skadorna.
År 2005 - 2005 Underhåll
2005 renoveras urtavlorna med nya visare, målning och förgyllning av kopparn.
År 2006 - 2006 Fast inredning - orgel
Nedanför kortrappan står en kororgel från 2006, byggd av Mårtenssons orgelbyggeri i Lund av begagnade delar från olika senromantiska sekelskiftesorglar.

Mårtenssons orgelbyggeri i Lund (Orgelbyggeri)