Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALUN RANKHYTTAN 7:1 - husnr 7, RANKHYTTANS KUNGSLADA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RANKHYTTANS KUNGSLADA (akt.)

1490 - 1499

Dalarna
Falun
Dalarna
Vika
Vika-Hosjö församling
Västerås stift
Rankhyttan 18

Jordbruk - Lada

Jordbruk - Loge

Historik

Inventeringsår 2019

Rankhyttans Kungslada är en trösklada från 1400-talet och ingår i Rankhyttans gård. Den omnämndes första gången av rikshistoriegrafen Johannes Loccenius 1662, då den förknippas med Peder Swarts berättelse om Gustav Vasas äventyr i Rankhyttan i november 1520.
I ett regeringsbeslut 1668 bestämdes att byggnaden skulle bevaras som ett rikets monument. Samtidigt anslogs ett stycke kronojord vars avkastning skulle gå till underhåll av ladan.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2019

Bergsmansgården Rankhyttan hade redan under medeltiden en hytta för beredning av kopparmalm från Falu gruva. År 1520 ägdes Rankhyttan av bergsmannen Anders Persson, en studiekamrat till Gustav Vasa från tiden i Uppsala. Enligt traditionen besökte Gustav Vasa Rankhyttan på sin resa i Dalarna och ska förklädd till tröskkarl ha deltagit i arbetet på trösklogen. Till minnet av denna händelse höggs senare en entums djup fyrkant i tröskgolvet för att exakt visa platsen där Gustav Vasa hade stått.
Trösklogen förvärvades av staten redan 1667 som ett av rikets monument och Karl XI:s förmyndarregering anslog avkastningen av ett stycke kronoj...

Läs mer i eget fönster

År 1490 - 1499 Nybyggnad