Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄNERSBORG RESIDENSET 2 - husnr 2, LÄNSRESIDENSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LÄNSRESIDENSET (akt.)

1754 - 1754

Västra Götaland
Vänersborg
Västergötland
Vänersborg
Vänersborg och Väne-Ryrs församling
Skara stift
Residensgatan 16H, Residensgatan 16G

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Boställe och tjänstebostad - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den äldsta delen av residensbyggnaden uppfördes 1754 efter ritningar av Carl Hårleman.
Efter en förödande stadsbrand 1834 lades också en del av den gamla rådhustomten till residenstomten. Residenset fördubblades under 1840-talet vid en om- och tillbyggnad efter ritningar av P Wallström och C G Blom Carlsson. De två flygelbyggnaderna har uppförts efter Kungl. Maj:ts beslut den 29.5.1942.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X

År 1754 - 1754 Nybyggnad

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1840 - 1849 Ändring - ombyggnad
Residenset fördubblades vid en om- och tillbyggnad under 1840-talet.

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

P Wallström (Arkitekt)