Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KRISTIANSTAD BÄCKASKOG 1:17 - husnr 5, BÄCKASKOGS SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning

D203166

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BÄCKASKOGS SLOTT (akt.)

1220 - 1229

Skåne
Kristianstad
Skåne
Kiaby
Bäckaskogs församling
Lunds stift
Barumsvägen 255

Slott och herrgård - Slott

Religionsutövning - Klosterbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Klostret i Bäckaskog anlades på 1220-talet av premonstratensermunkar. Klosterkyrkan uppfördes 1278. Invid kyrkan uppfördes i en våning den s.k. Munkalängan, som senare utgjorde en del i corps-de-logibyggnaden. Från ursprungstiden är också tvåvåningshuset invid det södra tornet. Här har kök och ugn varit inrymda. Efter reformationen förvandlades klostret till adelsslott. Efter 1584 utfördes om- och tillbyggnader, som givit slottet dess nuvarande form. Munkalängan försågs med ytterligare en våning och tillbyggdes så att en sammanhängande länga bildades i väster. I söder uppfördes ladugård, i öster loge och i norr invid kyrkan ett stal...

Läs mer i eget fönster

År 1220 - 1229 Nybyggnad
Bäckaskogs slott har sitt ursprung i det premonstratenserkloster som anlades på platsen under 1200-talets första hälft.
År 1584 - 1620 Ändring - ombyggnad
Efter reformationen förvandlades klostret till adelsslott. Efter 1584 utfördes om- och tillbyggnader, som givit slottet dess nuvarande form. Munkalängan försågs med ytterligare en våning och tillbyggdes så att en sammanhängande länga bildades i väster. I söder uppfördes ladugård, i öster loge och i norr invid kyrkan ett stall. Inkörsporten förlades till den södra längan. Borggården och ladugården skildes åt genom en mur i nordsydlig riktning.
År 1640 - 1649 Ändring - tillbyggnad
Under 1640-talet byggdes försvarstorn i västlängans hörn och åttakantiga rondeller vid östlängan.
År 1840 - 1859 Ändring - restaurering
Restaurerings- och nydaningsarbeten skedde vidare i mitten av 1800-talet då Bäckaskog arrenderades av kronprinsarna Oscar respektive Carl.