Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSKRONA KARLSKRONA 2:24 - husnr 1, GODNATTS FÄSTNINGSTORN Ny sökning Tillbaka till sökning

116.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GODNATTS FÄSTNINGSTORN (akt.), FYREN GODNATT (akt.), FYREN GODNATT (akt.)

1858 - 1862

1879 - 1879

Blekinge
Karlskrona
Blekinge
Karlskrona
Karlskrona stadsförsamling
Lunds stift
Godnatt 1

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Angöringsfyr

Försvarsväsende - Försvarstorn

Kommunikation - Fyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Angöringsfyr

Kommunikation - Fyr

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Godnatts fästningstorn utformades som ett massivt rundtorn med tjocka murar av gråsten i vilka kanonkasematter inbyggdes. Arbetena på Godnatt inleddes 1858. År 1860 var murarna i stort sett uppförda och tornet försågs med ett järnplåtklätt fredstak.

När tornet stod färdigt 1862 var det redan omodernt och det bestyckades därför endast under en begränsad tid. Den snabba utvecklingen av artilleriet vid denna tid, bland annat med framtagandet av räfflade eldrör, gjorde att befästningstorn med den här typen av murverk inte kunde stå emot de nyutvecklade kanonerna. Befästningsplanen, som omfattade flera liknande torn, fullföljdes därför ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2000

I lotsdirektörens förslag till förbättring av fyrväsendet i landet år 1864 ingick att uppföra två överensfyrar på Kunghall och Godnatt. Dessa skulle tjäna till ledning för angöring av Karlskrona hamn nattetid. Men planerna ändrades och istället uppfördes 1870 två överensfyrar vid Söderstjärna. Dessa fungerade dock inte som det var tänkt, varför de släktes redan 1879. I stället byggdes ett mindre fyrtorn av trä ovanpå fästningen Godnatt, innehållande en linsapparat av tredje ordningen. I fästningens norra del uppsattes en siderallampa för ledning inåt hamnen. Boningsrum för fyrpersonalen inreddes i färstningen och fyrarna på Godnatt ...

Läs mer i eget fönster

År 1858 - 1862 Nybyggnad
År 1879 - 1879 Nybyggnad
Fyren tänds
År 1879 - 1879 Ändring - ombyggnad
En träbyggnad med lanternin placerades på taket och tornet fick därigenom en lång användning som bemannad inseglingsfyr. Bostäder för fyrpersonalen med familjer inrättades i batterivåningarna.