Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERTÄLJE TULLGARN 2:1 - husnr 1, TULLGARNS SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00437

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TULLGARNS SLOTT (akt.)

1580 - 1599

1720 - 1727

Stockholm
Södertälje
Södermanland
Hölö
Hölö-Mörkö församling
Strängnäs stift
Tullgarn 52

Slott och herrgård - Slott

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Sedan Tullgarn överlåtits till prins Fredrik Adolf, Gustav III:s bror, har gården fr o m 1772 varit kungsgård och huvudbyggnaden kungligt slott.
Huvudbyggnaden, även kallad stora stenhuset, anses ha uppförts på 1580-90-talet för stureätten.
En på 1950-taelt påträffad portsten med inskriptionen "Anno 1626" anses vittna om att slottet då tillbyggts.
Slottets utseende omtalas för första gången 1641. Anläggningen bestod då av en större huvudbyggnad i tre våningar med två runda torn åt trädgårdssidan, men p g a terrängförhållanden endast i två våningar med ett rektangulärt trapptorn åt sjösidan. Från huvudbyggnaden utgick åt söder två ...

Läs mer i eget fönster

År 1580 - 1599 Nybyggnad
En på 1950-taelt påträffad portsten med inskriptionen "Anno 1626" anses vittna om att slottet då tillbyggts. Slottets utseende omtalas för första gången 1641. Anläggningen bestod då av en större huvudbyggnad i tre våningar med två runda torn åt trädgårdssidan, men p g a terrängförhållanden endast i två våningar med ett rektangulärt trapptorn åt sjösidan. Från huvudbyggnaden utgick åt söder två vinkelrätt ställda något lägre flyglar, förenade genom en ännu lägre byggnad, försedd med ett litet porttorn och inneslutande en borggård.

Joseph Gabiel Destain (Arkitekt)

År 1626 - 1626 Ändring - tillbyggnad
En på 1950-taelt påträffad portsten med inskriptionen "Anno 1626" anses vittna om att slottet då tillbyggts.
År 1700 - 1719 Rivning
År 1720 - 1727 Nybyggnad
Under 1720-talet lät M J De la Gardie uppföra ett nytt slott. I vilken utsträckning det gamla slottet ingår i det nya är ovisst.

Magnus Julius De la Gardie (Byggherre)

År 1770 - 1779 Ändring - ombyggnad, interiör
På 1770-talet genomfördes reparationsarbeten i huvudbyggnaden, varvid rumsdispositionen ändrades och fick gustaviansk prägel. Av den ursprungliga inredningen finns ingenting bevarat.
År 1779 - 1799 Ändring - ombyggnad

Jean Baptiste Masreliez (Konstnär)

År 1800 - 1829 Ändring - ombyggnad, exteriör
Under början av 1800-talet revs den norra flygeln och återuppfördes helt från grunden.