Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EKERÖ DROTTNINGHOLM 1:1 - husnr 37, KANSLIHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

085W8259

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KANSLIHUSET (akt.)

1787 - 1787

Stockholm
Ekerö
Uppland
Lovö
Lovö församling
Stockholms stift
Långa raden 5

Slott och herrgård - Kontor

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Huset byggdes 1787 som kontor och bostäder för tjänstemän vid det då nyinrättade Drottningholm och Svartsjö slotts län. Byggnaden är murad på hög avputsad gråstensgrund i två plan och med inredd vindsvåning samt källare under hela huset. Byggnadens entré utgörs av en öppen veranda med sidotrappor och fronton, uppburen av fyra kraftiga pelare. Det brutna taket är klätt med svartmålad plåt.

KÄLLA: Statens fastighetsverks
http://www.sfv.se/cms//sfv/vara_fastigheter/sverige/ab_stockholms_lan/slott/drottningholms_slott/Kanslihuset.html 2006-11-06

År 1787 - 1787 Nybyggnad
År 1910 - 1910 Ändring - ombyggnad
Planlösningen var i stort sett oförändrad fram till 1910, då det gjordes en omdisponering av huset i samband med en stor renovering.