Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EKERÖ DROTTNINGHOLM 1:1 - husnr 11, DROTTNINGHOLMS SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning

fd973907

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DROTTNINGHOLMS SLOTT (akt.)

1662 - 1699

Stockholm
Ekerö
Uppland
Lovö
Lovö församling
Stockholms stift
Drottningholms slott 1

Slott och herrgård - Slott

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den allra första slottsbyggnaden lät Johan III uppföra på 1570-talet till sin hustru drottning Katarina Jagelonica. Änkedrottning Hedvig Eleonora köpte slottet 1661 men på nyårsaftonen samma år eldhärjades byggnaden. Hon anlitade arkitekt Nicodemus Tessin d ä för att rita ett nytt slott, vilket kom att bli det nuvarande.

Byggnadsarbetena startade 1662 och det nya slottet stod klart 37 år senare, 1699. Nicodemus Tessin d y fortsatte med arbetet med slottets inredningar efter pappans död, liksom med anläggningen av parken.

1744 gifte sig prinsessan Lovisa Ulrika av Preussen med den svenske tronföljaren Adolf Fredrik och fick Drottni...

Läs mer i eget fönster

År 1662 - 1699 Nybyggnad
Byggnadsarbetena utfördes under Tessin d.ä:s ledning till 1680, då allt stod färdigt utom norra kupolen och angränsande partier. Arbetet fullföljdes efter den äldre Tessins död under Nicodemus Tessin d.y:s ledning 1694-99 enligt faderns intentioner.

Hedvig Eleonora (Byggherre)

Nicodemus Tessin d y (Arkitekt)

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)

År 1746 - 1756 Ändring - påbyggnad
Slottsflyglarna byggdes på med en våning och barockens röda puts ersattes nu av ljust gult.

Carl Hårleman (Arkitekt)

Lovisa Ulrika (Byggherre)

År 1746 - 1756 Ändring - ombyggnad, interiör
Bland annat lät Lovisa Ulrika Hårleman omvandla Audiensrummet, nuvarande Ehrenstrahlsalongen, Paradsängkammaren och kabinettet intill Paradsängkammaren.

Carl Hårleman (Arkitekt)

Lovisa Ulrika (Byggherre)

År 1760 - 1769 Ändring - ombyggnad, interiör
Bland annt inreddes marmorkabinettet, naturaliekabinettet och biblioteket av Jean Eric Rehn.

Jean Eric Rehn (Arkitekt)

År 1780 - 1789 Ändring - ombyggnad, interiör
Bland annat nyinredddes hörnsalongen och kinesiska salongen.

Gustav III (Byggherre)

År 1846 - 1846 Ändring - restaurering
Bland annat restaurerades rikssalen på initiativ av Oskar I, arkitekt var F.W. Scholander.

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

Oskar I (Byggherre)

År 1907 - 1913 Ändring - restaurering
Värmeledningar och elektricitet drogs in. Vatten och avlopp förnyades och slottstaket lades om. Även invändigt gjordes stora renoveringar.

Erik Lallerstedt (Arkitekt)

Gustav V (Byggherre)

År 1977 - 1997 Ändring - restaurering
Under en tjugoårsperiod, fram till 1997, restaurerades stora trapphuset, biblioteket och rikssalen. Slottet utrustades också med ett heltäckande brandskydd.
År 1997 - 2002 Ändring - ombyggnad