Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE SINGÖ-TRANVIK S:9 - husnr 14, SVARTKLUBBENS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

71.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SVARTKLUBBENS FYR (akt.)

1819 - 1820

1819 - 1820

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Singö
Väddö församling
Uppsala stift
Svartklubben 20

Kommunikation - Fyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Inventeringsår 2000

Ritningar till en fyr på Svartklubben upprättades på Överintendentämbetet av J. W. Geress och godkändes av Kungl. Maj:t år 1816. På grund av svårigheten att få någon intresserad av entreprenaden dröjde det till år 1819 innan bygget kom igång. Fyrtornet utgjordes av ett cylindriskt stentorn, cirka 18 meter högt med en stenkolsgryta inom lanternin, i enlighet med Löwenörns princip. Tornet putsades och avfärgades i en vit kulör. Byggnadsentreprenaden innehades av rådman Ytterbom från Sundsvall. Fyrplatsen anlades 1819-1820. Samtidigt revs en äldre spirbåk på platsen.
1842 byggdes tornet om för en stillastående spegelapparat bestående ...

Läs mer i eget fönster

År 1819 - 1820 Nybyggnad
År 1819 - 1820 Nybyggnad