Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM ÖRBY 4:1 - husnr 6 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2006_000022_12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1967 - 1984

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Vantörs församling
Stockholms stift
Rangstaplan 2, Rangstaplan 4

Rekreation och turism - Sporthall

Rekreation och turism - Simhall

Registrerade utan huvudgrupp - Sporthall

Rekreation och turism - Simhall

År 1967 - 1984 Nybyggnad

Stockholms stads idrotts- och friluftsstyrelse (Byggherre)

Åke E Lindqvist (Arkitekt)

Åke E Lindqvist Arkitektkontor (Arkitektkontor)

År 1973 - 1974 Ändring - ombyggnad, exteriör
Fasadbeklädnad av betongfasad mot Ragnstaplan med brunt fasadtegel lika befintlig fasad samt borttagning av sittbänkar av betong.
År 1979 - 1980 Ändring - påbyggnad
Påbyggnad med fläktrum.
År 1990 - 1991 Ändring - ombyggnad, exteriör
Byta av fasadmaterial till brunrött klinker på entréfasad.
År 1991 - 1994 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ombyggnad av entré. Nytt glasparti samt skjutdörrar av aluminiumprofiler.