Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM VITA BERGET 1 - husnr 1, SOFIA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF06-0065-16a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SOFIA KYRKA (akt.)

1902 - 1906

1902 - 1906

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Sofia församling
Stockholms stift
Klefbecks backe 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Sofia kyrka byggdes 1902–06 efter ritningar av arkitekten Gustaf Hermansson (1864–1931). Invigningen skedde den 18 mars 1906. Hermansson har ritat ett tiotal kyrkor bl a Oscarskyrkan i Stockholm, Sundsvalls nya kyrka och Gustaf Adolfskyrkan i Helsingborg. I Stockholm med omnejd har han dessutom ritat hyreshus och villor. I Sofia kyrka utfördes 1948–1951 en genomgripande renovering av interiören efter arkitekten Lars Israel Wahlmans (1870–1952) ritningar. Wahlman var en ledande kyrkobyggnadsarkitekt i Sverige under 1900-talets förra hälft och har bl a ritat Engelbrektskyrkan i Stockholm.

Sofia kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet la...

Läs mer i eget fönster

År 1902 - 1906 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, korsarmar och torn

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1902 - 1906 Nybyggnad - Korparti

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1902 - 1906 Nybyggnad - Sakristia

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1902 - 1906 Nybyggnad - Korsarm/ar

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1902 - 1906 Nybyggnad - Torn

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1902 - 1906 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
1902 Sofia kyrka börjar byggas. 1906 Kyrkan invigs

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1914 - 1914 Underhåll - takomläggning
Kopparplåt på tornen byts. Kontreforer m m avtäcks med koppar p g a fuktproblem.
År 1948 - 1951 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Rosettfönstret i koret muras igen och ersätts med hög freskomålning.

Hilding Linnqvist (Konstnär)

År 1948 - 1951 Fast inredning - altare

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1948 - 1951 Fast inredning - predikstol

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1948 - 1951 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1948 - 1951 Ändring - ombyggnad
Begravningskapell ändras till sakristia och kapellets ytterport muras igen.

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1948 - 1951 Ändring - restaurering
Genomgripande renovering genomförs. Väggarnas och valvens dekorativa och figurala måleri övermålas med kalkfärg. Rosettfönstrets glasmålning flyttas till västra korsarmen. Låg nisch för altaret tas upp. Nytt altare, predikstol och orgelfasad. Orgelverket byggs om. Nya läktarbarriärer. Korskrank avlägsnas. Ornering på bänkgavlarna tas bort. Färgat antikglas sätts in i norra och södra fönstren. Nischer tas upp i korsmittens hörn där förgyllda armaturer placeras och ersätter mässingskronor. Begravningskapell ändras till sakristia och kapellets ytterport muras igen. Dörröppningar tas upp till intilliggande förrum. Nya förrum söder och norr om vapenhuset skapas genom nya mellanväggar. "Akustisk" puts i valven.

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Ändring - restaurering, exteriör
Exteriören renoveras p g a läckande tak och vittrat fogbruk.
År 1964 - 1964 Underhåll - takomläggning
Huvudtornets kopparplåt byts, vissa konstruktionsåtgärder.
År 1982 - 1983 Fast inredning - altare

Sven Olof Larsson (Arkitekt)

År 1982 - 1983 Fast inredning - altarring

Sven Olof Larsson (Arkitekt)

År 1982 - 1983 Ändring - restaurering, interiör
Omfattande interiör renovering utförs. Asbestputs från 1951 i kupol och på sidoläktarnas väggar avlägsnas. Valv och väggar omputsas. Förändring av bänkuppställningen enligt principen för centralkyrka. Nytt altare, ambo och altarring. 1906-års korskrank återplaceras i koret. Utrymmen för kören inrättas på sidoläktarnas bakre delar. Bisättningsrum anordnas i sydvästra trapphuset.

Sven Olof Larsson (Arkitekt)

År 2000 - 2000 Specifika inventarier - textilskåp
Textilförvaringen ordnas.
År 2000 - 2000 Ändring - ombyggnad
Informationsdisk installeras.