Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM VINRANKAN 2 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2007_000061_09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1943 - 1951

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hägerstens församling
Stockholms stift
Telefonplan 1, Telefonplan 3, Telefonplan 5, Telefonvägen 18, Telefonvägen 20

Handel och bankväsende - Affär och butik

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Handel och bankväsende - Apotek

Registrerade utan huvudgrupp - Samlingslokal

Hälso-, sjuk- och socialvård - Läkarmottagning

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem / barnstuga

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Folkrörelse och föreningsliv - Medborgarhus

Folkrörelse och föreningsliv - Medborgarhus

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Samlingslokal

Handel och bankväsende - Apotek

År 1943 - 1951 Nybyggnad

Hans Georgii (Byggmästare)

Ture Wennerholm (Arkitekt)

År 1968 - 1981 Ändring
Ändring av bibliotek, barnträdgård och studierum, bland annat upptagning av större fönster.
År 1969 - 1970 Ändring
Ombyggnad av apotek till bibliotek.
År 1971 - 1974 Ändring
Ändrad entré till Metrobutik.
År 1989 - 1996 Ändring
Ombyggnad av personallokaler till tandläkarmottagning. Uppförande av soprum och skärmtak för lastning vid butik. Ombyggnad av tvårumslägenhet till läkarmottagning.
År 1990 - 1990 Ändring
Ombyggnad av butiksentréer till glasparti, sammanslagning av livsmedelsbutiker.
År 1991 - 1991 Ändring
Anordnande av ramp till entré.
År 1992 - 1993 Ändring
Tillbyggnad av vindfång vid entré till butik och apotek. Inbyggnad av befintligt uteförråd mot öster, utökande av skärmtaket vid lastkaj. Befintlig entré rives, ersättes med ny lik befintlig.
År 1997 - 1997 Ändring
Ändring av f d telekontor till områdes/medborgarkontor.