Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM URVÄDERSKLIPPAN MINDRE 8 - husnr 1, BELLMANSHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BELLMANSHUSET (akt.)

1723 - 1723

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Katarina församling
Stockholms stift
Urvädersgränd 3

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Utbildning och vetenskap - Museibyggnad

Folkrörelse och föreningsliv - Föreningshus och klubblokal

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnaden uppfördes ursprungligen efter Katarinabranden 1723, men fick sitt nuvarande utseende vid en genomgripande ombyggnad 1764. Det är ett stenhus i två våningar med putsad fasad under brutet tegeltäckt tak. Under åren 1770-74 var Carl Michael Bellman hyresgäst i huset. Detta var en av skaldens mest produktiva perioder, då bl a en stor del av epistlarna tillkom. Byggnaden restaurerades 1938-41 efter förslag av E Lundberg för den nuvarande ägaren, som har sina lokaler där. Den del av huset där Bellman bodde har man försökt återställa i ursprungligt skick. I samband med restaureringen försågs huset också med en låg tillbyggnad mot...

Läs mer i eget fönster

År 1723 - 1723 Nybyggnad
År 1764 - 1764 Ändring - ombyggnad
År 1938 - 1941 Ändring - restaurering

Erik Lundberg (Arkitekt)