Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM STADSGÅRDEN 1 - husnr 1, SÖDRA STADSHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

084042JR

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDRA STADSHUSET (akt.)

1664 - 1680

1664 - 1680

1667 - 1680

1676 - 1680

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Katarina församling
Stockholms stift
Götgatan 1, Peter Myndes backe 6

Offentlig förvaltning - Stadshus

Offentlig förvaltning - Stadshus

Utbildning och vetenskap - Museibyggnad

Offentlig förvaltning - Stadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Södra stadshuset uppfördes under 1600-talets senare del. Projektet avsåg ursprungligen ett generalfaktori, ett privat företag med statliga privilegier, om skulle organisera och främja utrikeshandeln. Anläggningen ritades av stadsarkitekten Nicodemus Tessin d ä. Byggnadsarbetena som drevs av staden påbörjades för huvudbyggnaden 1664. Utbyggnaden fortsatte med södra flygeln 1667 och norra flygeln 1676. Generalfaktorikontoret nyttjar inte längre än till 1669. Byggnaden togs helt i anspråk för stadens behov och kom att benämnas Södra stadshuset. Det stod färdigt 1680, men redan samma år förstördes taket och de övre våningarna i en brand...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Södra stadshuset är uppfört av sten i två till tre våningar samt en jordvåning. Huset byggdes under 1600-talets senare hälft för att rymma generalfaktorikontoret och för ritningarna stod stadsarkitekten Nicodemus Tessin d ä. Efter att faktorikontoret flyttat ut tog staden över byggnaden som kallades Södra stadshuset och även kom att inrymma kämnärsrätten.

Södra stadshuset är utformat som ett grunt H med en huvudbyggnad i väster och två flyglar som sträcker sig österut. Huvudentrén är placerad mitt på den östra fasaden.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1...

Läs mer i eget fönster

År 1664 - 1680 Nybyggnad
Huvudbyggnaden

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)

År 1664 - 1680 Nybyggnad
År 1667 - 1680 Nybyggnad
Södra flygeln

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)

År 1676 - 1680 Nybyggnad
Södra flygeln

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)

År 1680 - 1680 Brand
År 1683 - 1685 Ändring - ombyggnad
Återuppbyggnad efter branden

Nicodemus Tessin d y (Arkitekt)