Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 24, NORRA FUNDAMENTET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRA FUNDAMENTET (akt.)

1746 - 1746

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Slupskjulsvägen 12

Försvarsväsende - Galärskjul

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

På 1600-talet fram till 1689 låg örlogsflottans station på skeppsholmen. Varvet låg på Skeppsholmens södra sida. Från 1715 tog skärgårdseskadern Skeppsholmen i bestittning. De mindre fartygen förtöjdes mellan Skepps- och Kastellholmarna, innanför en pålbro. De fartyg som blev liggande över vintern i Stockholm förtöjdes vid östra bråbänken kring 1700. 1739 befallde K. Majestät att galärerna skulle förvaras i täckta skjul på land, på Skeppsholmens östra sida.
Galärskjulsmurarna från 1746 är Norra fundamentets norra fasadmur och Södra fundamentets södra fasadmur. 1821 byggs Södra fundamentet om till verkstäder under ledning av arkitekt...

Läs mer i eget fönster

År 1746 - 1746 Nybyggnad

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1786 - 1786 Ändring - ombyggnad
Mansardtaken byts mot valmade sadeltak.
År 1877 - 1877 Ändring - ombyggnad

Victor Ringheim (Arkitekt)